№ 2 (2020)

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

Зміст

Статті

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Мордовцев, Максим Хребтов 3-8
ВПРОВАДЖЕННЯ AGILE УПРАВЛІННЯ В КОМПАНІЯХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Олена Чайкова, Хамза Улучінар, Олександра Локтіонова 9-12
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Мордовцев, Дмитро Селецький 13-18
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Єфименко 19-23
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЛІДЕРСТВА PDF
Ірина Новік, Анастасія Антонова 24-27
ВЛАСНИЙ БІЗНЕС НА ХВИЛІ СУЧАСНОСТІ PDF
Олександра Літвиненко, Марія Літвиненко, Марія Мірошнік 28-34
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ, ПРАЦЮЮЧИХ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ, ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Олена Колотюк, Марія Маслак 35-38
ПОТРІЙНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: АНАЛІЗ, УТОЧНЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
Наталія Свіщова, Петро Перерва 39-44
МЕНЕДЖМЕНТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Лінькова 45-48
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В МЕНЕДЖМЕНТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ PDF
Роман Побережний, Наталія Побережна, Олена Мелень 49-54
СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВості провідних галузей за версією FORTUNE 500 PDF
Наталя Ширяєва, Алеся Cоляник, Валерія Коваль 55-59
БІЗНЕС - ПРОЦЕСИ МАРКЕТИНГ - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАР-ЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Марія Мірошник, Максим Сердюк, Ельвіра Базарова 60-67
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ АНТИМОНОПОЛЬНИМИ КОМПЛАЄНС-РИЗИКАМИ PDF
Тетяна Кобєлєва 68-74
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталя Єршова 75-80
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ PDF
Марина Кармінська-Бєлоброва, Наталія Шматько, Михайло Пантелєєв 81-85
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Перерва, Виктор Садовский, Галина Семенченко 86-92
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Олександр Носирєв, Інна Бабіч, Валерія Попова 93-97
СПІЛЬНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕФОРМУВАННЯ PDF
Вікторія Александрова, Ірина Хаустова 98-102
ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАХІД БОРОТЬБИ З НЕГАТИВНИМИ ПРОЯВАМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Наталія Волоснікова, Ніно Губанова, Світлана Климова 103-107
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ВІДРОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ PDF
Світлана Сударкіна 108-114
АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ PDF
Руслана Майстро, Дарина Назаренко 115-118
КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ганна Коптєва 119-124
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Ірина Сітак, Андрій Івахненко 125-128