Редакційний штат

Головний редактор

Перерва П.Г., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Заступник головного редактора:

Погорєлов С.М., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Україна

Секретар:

Круглов О.А., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Члени редколегії:

Ілляшенко С.М., проф., Сумський державний університет, Україна

Косенко О.П., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна  

Краснокутська Н.С., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Кузьмін О.Є., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Манойленко О.В., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна 

Маслак О.І., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна 

Посохов І.М., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Райко Д.В., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Сисоєв В.В., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Кобєлєва Т.О., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Mariann Veresné Somosi, проф., Мішкольцський університет, Угорщина

Peter Reichling, проф., Магдебургський університет ім. Отто фон Гуерике, Німеччина

György Kocziszky, проф., член монетарного комитета Национального банка, Венгрия