Про журнал

           На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року

                  включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

       у галузі економічних наук зі спеціальностей    051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292. 

 

Галузь та проблематика

У збірнику представлені результати досліджень та узагальнення актуальних тенденцій вітчизняної та світової економічної системи, стану і перспективи розвитку економіки регіонів, підприємств та організацій; особливості управління інвестиційною діяльністю, інноваціями, бізнесом, економічними ризиками, маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування, управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу.

Процес рецензування

Вільна форма рецензії

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.