КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Ганна Коптєва кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.119

Ключові слова:

кадрова безпека, персонал, управління персоналом, складові кадрової безпеки, відповідальні стейкхолдери

Анотація

Рушійною силою створення, функціонування та розвитку підприємства є діяльність людей, що пов’язана з інтересами, міра узгодження яких формує певний рівень економічної безпеки. Персонал підприємства впливає на всі сфери його життєдіяльності, в тому числі й на економічну безпеку. Це пов’язано з тим, що основні ризики підприємства, найчастіше, генеруються її власними кадрами. Крім того, інтереси та очікування різних стейкхолдерів мають різний вектор спрямування, неврахування яких може призвести до порушення партнерських відносин, конфліктів, ділової репутації тощо. Питання взаємодії підприємства із персоналом пов’язані як з можливістю розвитку бізнесу за умови гармонізації їх інтересів, так і з можливістю виникнення ризиків, небезпек та загроз в умовах наявності конфлікту інтересів. Отже, виникає необхідність у забезпеченні економічної безпеки підприємства в сучасних умовах складного середовища, що і обумовило актуальність проведення дослідження за зазначеним напрямком. Метою статті є дослідження суті, змісту та основних складових кадрової безпеки підприємства, а також визначення рекомендацій щодо її забезпечення.У статті досліджено сутність поняття «кадрова безпека підприємства», виділені основні підходи науковців до її розуміння. Проведений аналіз підходів дає можливість дійти висновку, що кадрова безпека розглядається з позицій системного, процесного, ресурсного і функціонального підходів. Запропоноване авторське визначення поняття «кадрова безпека». За результатами проведеного дослідження визначено, що більшість вітчизняних та зарубіжних авторів до основних складових кадрової безпеки відносять фізичну і психологічну безпеку, а також безпеку здоров’я, фінансову, інтелектуальну і кар’єрну. Інші складові кадрової безпеки є менш популярними серед науковців і вивчаються переважно в контексті більш вузьких досліджень. Наведена загальна характеристика відповідальних стейкхолдерів (власників і персонал підприємства), їх інтереси і очікування, а також характер їх впливу на діяльність підприємства з позиції безпеки. Отже, необхідно максимально використати потенційні можливості конструктивного впливу відповідальних стейкхолдерів і нівелювати деструктивний вплив.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-25

Як цитувати

Коптєва, Г. (2020). КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 119–124. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.119