ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В МЕНЕДЖМЕНТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Роман Побережний
  • Наталія Побережна
  • Олена Мелень

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.49

Ключові слова:

трудові ресурси, розвиток персоналу, творчий потенціал, відтворення трудових ресурсів, ефективний менеджмент, наукова організація праці, бухгалтерський облік трудових ресурсів, звітність підприємств.

Анотація

Виділено різноманітні функції праці в житті людини та суспільства, а саме: спосіб задоволення матеріальних та духовних потреб людини; засіб створення суспільного багатства; функція формування суспільного прогресу; визначальна сфера соціалізації людини в суспільстві та ін.

Визначено головні фактори впливу на загальну чисельність персоналу сучасних національних підприємств малого, середнього та великого бізнесу до яких віднесено: демографічні тенденції; загальні тенденції розвитку економіки країни, середньомісячну заробітну плату, кількість підприємств та рівень їх рентабельності, відсоток збиткових підприємств до їх загальної кількості; рівень безробіття та ін.

На основі аналізу загальних показників діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2014–2018 роки визначено тенденції їх змін та визначено, що розвиток трудових ресурсів України залежить головним чином від рівня життя населення, який визначає можливість відтворення працездатного населення. Сформульовано фактори впливу на розвиток та відтворення персоналу підприємства, серед яких основними запропоновано вважати заробітну плату працівника та витрати підприємства на персонал.

Розглянуто погляди різних науковців на визначення терміну «трудові ресурси» та «персонал». Сформульовано особливості у підході до поняття трудових ресурсів при вирішенні управлінських питань з їх менеджменту, бухгалтерського обліку та відображення у звітності підприємства.

Запропоновано найсуттєвішими факторами ефективного формування, використання, нарощування та розвитку трудових ресурсів підприємства вважати три головні фактори: ефективний менеджмент, своєчасний і безпомилковий бухгалтерський облік та формування фінансової та управлінської звітності підприємства. Для покращення організації аналітичної управлінської роботи запропоновано створення відділу інформаційного забезпечення на базі бухгалтерського, кадрового та інших відділів підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Як цитувати

Побережний, Р., Побережна, Н., & Мелень, О. (2020). ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В МЕНЕДЖМЕНТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 49–54. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.49