ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Ольга Шкуренко Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Анотація

У статті проведено дослідження щодо формування концептуальних аспектів державної політики розвитку циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики. Обґрунтовано, що все світове співтовариство, знаходиться на початку кардинальних якісних змін, які формують глобальні виклики для майбутнього соціально-економічного розвитку за рахунок початку руху до нової парадигми реіндустріалізації та відновлення промисловості на якісно оновленій інноваційно-технологічній основі.

Забезпечення стійкості економічного зростання національної економіки і суттєвий глобальний розвиток вимагають не тільки пошук галузевих і територіальних точок зростання, але і формування драйверів, які сприятимуть інноваційному інтегруванню всієї країни в світовий простір.

З урахуванням недостатньої ефективності застосовуваних раніше підходів до стимулювання економічного зростання через активізацію точок зростання в короткостроковому і довгостроковому періодах найбільшу увагу слід приділити формуванню драйверів інноваційного співробітництва в умовах цифрової економіки на засадах реверсивної логістики.

Доведено, що цивілізаційні тенденції розвитку та перехід до четвертої промислової революції традиційні напрями економічного зростання трансформуються і з'являються нові напрями економічного зростання, що підвищують економічну ефективність виробництва та створюють нові сфери економічної діяльності. Наслідком цих процесів є системні зміни, які проявляються у всіх сферах суспільного життя, мають значний вплив на економіку та бізнес, включаючи прийняття стратегічних та оперативних рішень.

Запропоновано модель формування інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики.

Розглянуто стан індикаторів інноваційного розвитку в Україні в порівнянні з іншими країнами світу. Показники індикаторів інноваційного розвитку України свідчать про те, що необхідно активно вступати в фазу інноваційного розвитку України для покращення свого статусу на міжнародній арені, а саме найголовніше, для покращення темпів розвитку національної економіки.

Запропоновано концепцію управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництв в умовах циркулярної економіки, сутність якої полягає у систематизації та науковому обґрунтуванні оптимальних напрямів і пріоритетів інноваційного співробітництва, що є основою програмних результатів державної політики підтримки циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики для стійкого розвитку національної соціально-економічної системи.

Біографія автора

Ольга Шкуренко, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

к.е.н., доц., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-25

Як цитувати

Шкуренко, О. (2020). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 137–146. вилучено із http://es.khpi.edu.ua/article/view/239017