№ 24 (2019)

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

Зміст

Статті

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ МЕНЕДЖЕРА PDF
Александр Матросов, Вікторія Матросова, Филипп Доуртмес 3-6
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ АДАПТОВАНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Домніна, Яна Сілова 7-12
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Светлана Сударкина, Мария Климентова, Ирина Аничкина 13-17
АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Череп, Ганна Козаченко 18-22
КОМПЛАЄНС-СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ PDF
Тетяна Кобєлєва, Сергій Ілляшенко, Олександр Носирєв, Марина Глізнуца 23-28
ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИКАНАЛЬНИХ ФОРМАТІВ ТОРГІВЛІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИТЕЙЛУ PDF
Марія Мірошник, Єлизавета Лучна, Лоліта Назаренко 29-34
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ PDF
Олександра Косенко, Валерія Пономаренко 35-43-
ВАРТІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ PDF
Володимир Міщенко, Євген Ковальов, Віктор Заруба, Петро Перерва 44-49
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Ларка, Людмила Масюкова 50-53
БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ PDF
Наталя Шматько, Михайло Пантелєєв, Марина Кармінська-Бєлоброва, Ірина Новік 54-60
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Артур Черчик 61-67
РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Вікторія Александрова, Ірина Хаустова, Тетяна Шовкопляс 68-71
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Матросова, Андрій Косенко, Ірина Долина, Олена Проскурня 72-76
КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ PDF
Виктор Садовский, Галина Семенченко, Андрей Подхалюзин 77-80
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНТІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Войтко, Ольга Кудіна, Тетяна Сєрікова 81-89
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМІ PDF
Діана Райко, Олександра Атаманюкова 90-95
СУЧАСНЕ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталя Гриценко 96-100
СПІЛЬНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Ольга Савченко, Микита Овод 101-105
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Чернобровкіна 106-109
ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Володимир Кучинський, Олександр Гуцан, Дмитро Крамськой 110-116
УПРАВЛІННЯ МИТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЕВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Петро Перерва, Марія Маслак, Сергій Гармаш, Микола Попов 117-122
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РІШЕННЯ PDF
Ольга Подрез 123-127
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ольга Синіговець 128-132
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Вікторія Верютіна 133-137
КОМПЛАЄНС В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Людмила Калініченко 138-143
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ PDF
Максим Усов 144-147