DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.18

АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Алла Череп, Ганна Козаченко

Анотація


В стттатті розглнута низка питань, пов'язаних із моделюванням механізмів забезпечення економічної безпеки підприємства на основі аналізу структурних корупційних взаємозв'язків зовнішніх і внутрішніх комплаєнс-загроз, не знайшли належного відображення в наявних  економічних дослідженнях в цій сфері.

Доведено, що зважаючи на динамічний розвиток і зміну середовища функціонування сучасних промислових підприємств надзвичамйно складнбо навести  дієві аргументи проти того, щоб створювати на середніх і великих промислових підприємствах структурні підрозділи, які б відповідали за діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки, забезпечували необхідний рівень її показників, проводили постійний моніторинг та діагностику її стану. Зважаючи на динамічний розвиток і зміну середовища функціонування сучасних промислових підприємств надзвичамйно складнбо навести  дієві аргументи проти того, щоб створювати на середніх і великих промислових підприємствах структурні підрозділи, які б відповідали за діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки, забезпечували необхідний рівень її показників, проводили постійний моніторинг та діагностику її стану.  Пропозиція про практичну необхідність створення такого самостійного підрозділу в організаційній структурі підприємства повинна бути обговорена, ще на етапі рішення про створення підприємства. У першу чергу на це впливає розмір і специфіка діяльності майбутнього підприємства. Для багатьох підприємств створення окремого підрозділу який займається економічної безпекою підприємства не є пріоритетним напрямком роботи що в майбутньому може значно вплинути на економічну іщукуспішність роботи організації. Найчастіше нехтування цією важливою функціональною частино підприємства призводить до погіршення роботи підприємства або, найчастіше, навіть до банкрутства.

Забезпечення економічної безпеки є найменш дослідженою предметною областю в економічній безпекології. Забезпечення економічної безпеки становить зміст безпекозабезпечувальної діяльності (держави, регіону, підприємства), здійснюється за допомогою сукупності способів, застосування яких практично завжди супроводжується використанням ресурсів різних видів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних, часових тощо).

Запропоновані та обґрунтовані у роботі механізми управління економічною безпекою підприємства можуть бути використані на практиці вітчизняними промисловими підприємствами.


Ключові слова


коруппція; шахрайство; комплаєн; економічна безпека; індикатори безпеки; промислові підприємства

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Алла Череп, Ганна Козаченко