ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Автор(и)

  • Максим Усов

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.144

Ключові слова:

прийняття рішень, метод аналізу ієрархій, метод Сааті, альтернатива, експертні оцінки

Анотація

У статті обґрунтовано інтегральна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Запропоновано застосування методу аналізу ієрархій для аналізу і оцінки інвестиційної привабливості галузей та регіонів. Обґрунтовано напрями застосування моделі стійкого зростання основних параметрів інвестиційної привабливості на базі розрахунку коефіцієнтів стійкого зростання.

Актуальність теми дослідження визначається значною перевагою структуризацію завдання з використанням методу аналіза іерархій, що складається в чіткому описі суджень експертів та осіб, які приймають рішення, а також в ієрархічному представленні структури проблеми виділенням складових елементів проблеми і взаємозалежностей між ними.

Метод аналізу ієрархій видається більш обґрунтованим шляхом вирішення багатокритеріальних задач у складній обстановці з ієрархічними структурами, що включають як відчутні, так і невловимі чинники, ніж підхід, заснований на лінійній логіці. Застосовуючи дедуктивну логіку, дослідники проходять важкий шлях побудови ретельно осмислених логічних ланцюгів тільки для того, щоб в результаті, покладаючись на одну лише інтуїцію, об'єднати різні висновки, отримані з цих дедуктивних посилок. Крім того, підхід, заснований на логічних ланцюгах, може не привести до найкращого вирішення, так як в даному випадку може бути втрачена можливість прийняття компромісів між факторами, що лежать в різних ланцюгах логічного мислення.

##submission.downloads##

Як цитувати

Усов, М. (2019). ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (24), 144–147. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.144