КОМПЛАЄНС В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Людмила Калініченко

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.138

Ключові слова:

підприємницька діяльність, комплаєнс, комплаєнс-ризик, комплаєнс програма, ідентифікація комплаєнс-ризику, профілактика комплаєнс-ризику, моніторинг комплаєнс-ризику.

Анотація

У статі обґрунтовано необхідність впровадження комплексу комплаєнс в підприємницьку діяльність. Представлена авторська позиція щодо поняття комплаєнс по відношенню до підприємницької діяльності. Запропоновано комплаєнс в підприємницькій діяльності розглядати як комплекс заходів щодо захисту бізнесу від зловживань та неефективного управління з боку менеджменту, а також здатність бездоганно й усвідомлено діяти відповідно законодавства та внутрішніх норм і цінностей встановлених компанією для співробітників всіх рівнів з метою захисту економічної безпеки компанії і підтримання ділової репутації. З метою виявлення і запобігання потенційних комплаєнс-ризиків, а також усунення умов та причин їх виникнення рекомендовано впроваджувати у підприємницьку діяльність тріаду взаємопов'язаних компонентів: ідентифікацію, профілактику і моніторинг комплаєнс-ризику. Пропонується алгоритм дій при впровадженні відповідних компонентів комплаєнсу. Для оцінки рівня комплаєнс-ризику запропоновано використовувати зміни як фінансових показників діяльності компанії так і параметрів, що впливають на репутацію компанії. За кожним набором показників, які використовуються для оцінки рівня комплаєнс-ризику, визначається система граничних значень перевищення яких є сигналом для уповноважених служб компанії і які, в свою чергу, мають терміново впливати на забезпечення виконання заходів щодо виправлення недоліків, пов'язаних з комплаєнс-ризиком. і вносити необхідні зміни до внутрішніх документів з внутрішнього контролю та бізнес процесів з метою запобігання повторного появу таких недоліків. Встановлено, що недотримання комплаєнс правил підриває довіру до бізнесу і ринків, сприяє здійсненню інших злочинів, таких як корупція та відмивання грошових коштів. Впровадження правил комплаєнс в підприємницьку діяльність сприятиме нетерпимості до корупційної поведінки, морально-етичному оздоровленню бізнесу, підвищенню його прозорості, економічній активності, створенню позитивного іміджу країни. А в країнах з належною культурою конкуренції відзначаються більш високі темпи зростання економіки і приплив інвестицій.

##submission.downloads##

Як цитувати

Калініченко, Л. (2019). КОМПЛАЄНС В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (24), 138–143. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.138