КОМПЛАЄНС-СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • Тетяна Кобєлєва
  • Сергій Ілляшенко
  • Олександр Носирєв
  • Марина Глізнуца

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.23

Ключові слова:

туризм, конкурентні переваги, ефективність, бізнес, економічні фактори, туристичні підприємства

Анотація

Головною тенденцією в аналізі системи управління є оцінка її ефективності. Управління сферою туризму постійно стикається з необхідністю визначення в рамках розроблюваних національних і регіональних програм економічних показників очікуваних результатів, розробки науково обґрунтованих соціальних індикаторів розвитку туризму.

Метою статті є дослідження методологічної бази оцінки економічної ефективності та розробка комплексної багаторівневої методики економічної оцінки туристичної галузі України на різних рівнях ієрархії управління. Економічна ефективність означає здатність всієї економіки отримати максимальний результат з існуючих обмежених ресурсів. Техніко-економічна характеризує рівень розвитку продуктивних сил суспільства і результативності їх використання безвідносно до суспільного ладу, існуючим відносинам. У даному дослідженні автори розглядають загальну ефективність туристичного продукту та туристичного бізнесу, яка включає наступні похідні: економічну ефективність, ефективність управління. Економічна ефективність взята авторами як складова загальної ефективності, тому що будь-якому підприємству (не тільки в сфері туристичного бізнесу) важливо оцінити результати своєї діяльності, виражені у відповідних показниках, визначити витрати, пов’язані з цією діяльністю, а також раціоналізувати схеми розподілу коштів для підвищення ефективності організації в цілому.

Запропоновано визначати три рівні економічної ефективності туристської послуги та туристської діяльності: в масштабах держави (всього міжгалузевого комплексу туристичної індустрії); на рівні регіону; в масштабах туристського підприємства. У масштабах держави економічний ефект туристичної індустрії постає перш за все як внесок у виробництво валового внутрішнього продукту. Витрати на виробництво туристських благ в масштабах держави і регіонів включають не тільки сукупні прямі витрати туристських підприємств, а й непрямі витрати, що покриваються з бюджетів різних рівнів. Ефект від туристської діяльності на рівні регіону постає у формі доходу у вигляді прибутку, заробітної плати, орендної плати туристських підприємств регіону (а також їх суміжників та туристичної інфраструктури), занятості населення регону. На рівні туристичного підприємства обсяг вироблених товарів і послуг може характеризуватися в вартісному вираженні обсягом валової і чистої продукції підприємства, обсягом реалізації (виручкою від реалізації) туристичних послуг. В статті відмічається, що крім корисних результатів туристська діяльність дає ряд негативних наслідків, які також треба враховувати при оцінці ефективності туристичного бізнесу.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кобєлєва, Т., Ілляшенко, С., Носирєв, О., & Глізнуца, М. (2019). КОМПЛАЄНС-СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (24), 23–28. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.23