№ 23 (2019)

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

Зміст

Статті

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ PDF
Віктор Дюжев, Олег Бойченко 3-9
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИПАРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ (ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Еусі Еусі, Світлана Сударкіна, Юрій Гнесін 10-14
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСOНАЛOМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталя Гриценко 15-19
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ PDF
Еліна Шеянова 20-23
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Євген Шапран, Олена Шапран, Оксана Попельнік, Наталія Громова 24-27
НАТИВНА РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ PDF
Олена Кітченко, Теймур Ібрагімов 28-32
«УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ» - ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Максим Бучнєв, Тетяна Анучкіна 33-37
МИТНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ, МАРКЕТИНГОВЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Перерва, Сергій Ілляшенко, Сергій Гармаш, Микола Попов 38-43
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ НЕКОМЕРЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Галина Семенченко, Андреа Елізабет Передрій 44-47
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ PDF
Тетяна Кобєлєва, Олександр Носирєв, Марина Глізнуця, Олена Проскурня 48-54
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Вікторія Александрова, Ірина Хаустова, Тетяна Шовкопляс 55-58
ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Марина Кармінська-Бєлоброва, Вікторія Матросова, Наталія Шматько, Марина Глізнуца, Олена Колотюк 59-63
ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Роман Побережний, Наталія Побережна, Ольга Савченко, Катерина Побережна 64-69
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ФОРМ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ PDF
Діана Райко, Дар’я Єгурнова 70-76
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНТІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Войтко, Ольга Кудіна, Тетяна Сєрікова 77-85
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕКЛАМІ PDF
Валерій Кобєлєв, Мария Климентова, Ирина Аничкина 86-91
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ PDF
Вікторія Матросова, Ірина Новік, Наталя Шматько 92-96
ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНА КРИТИКА PDF
Туран Угур, Ольга Савченко 97-100
ВПЛИВ КОМПЛАЄНС-ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Череп, Вікторія Дергачова 101-105
НАУКОМЕТРИЧНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ PDF
Олександр Гуцан, Володимир Кучинський, Дмитро Крамськой 106-110
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Світлана Чернобровкіна 111-114
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Косенко, Марія Маслак, Вікторія Матросова, Ірина Долина 115-120
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ PDF
Ольга Синіговець 121-125
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Микола Погорєлов, Сергій Погорєлов 126-130
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ PDF
Володимир Міщенко, Світлана Клепікова 131-136
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇНИ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ PDF
Алла Харченко, Оксана Голєніщева 137-144
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Максим Усов 145-148