ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Роман Побережний
  • Наталія Побережна
  • Ольга Савченко
  • Катерина Побережна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.64

Ключові слова:

інновації, туризм, гостинність, державне регулювання, державна інноваційна політика, суб’єкти туристичної діяльності, туристичний продукт

Анотація

Визначено основні стратегічні пріоритетні цілі розвитку туризму в Україні на період до 2026 року – створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності; забезпечення економічного, соціального, екологічного та інноваційного використання наявного туристичного потенціалу; підвищення якості інфраструктури курортів; створення центрів туристичної інформації під час проведення ярмарків, фестивалів та виставок; удосконалення інформаційної інфраструктури туристичних послуг; забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів, організація системи якісної підготовки фахівців туристичного бізнесу.

Надано загальну характеристику суб’єктів туристичної діяльності. Визначено головні фактори гальмування розвитку туристичного бізнесу в умовах сьогодення (відсутність цілісної системи державного управління туризмом у регіонах; недосконалість нормативно-правової бази, недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки держави; недостатність інвестицій у розвиток сфери туризму; відсутність об'єктів для розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості; недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами; скорочення кількості підприємств готельного господарства; відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку перспективних видів туризму; неефективне використання рекреаційних ресурсів та необхідність їх збереження; недостатність рівня розвитку інформаційної інфраструктури; недостатність державної підтримки рекламування національного туристичного продукту та ін.).

Розглянуто погляди різних науковців на визначення терміну «інновації в туризмі». Сформульовано особливості інновацій у туризмі та визначено принципи їх застосування (принцип науковості, системності, відповідності інновацій потребам туристів, відповідності інноваційної діяльності рівню розвитку суспільства, позитивності результатів, зв’язаності та безпеки)

##submission.downloads##

Як цитувати

Побережний, Р., Побережна, Н., Савченко, О., & Побережна, К. (2019). ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (23), 64–69. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.64