ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ

Автор(и)

  • Ольга Синіговець

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.121

Ключові слова:

інновації, інноваційний розвиток, інноваційне підприємство, інноваційна підприємництво, конкурентні переваги, ефективність інноваційної діяльності, прибутковість інновацій, міжнародний бізнес

Анотація

Інноваційний розвиток формує основу виробничого процесу підприємств. Інвестиції в інновації можуть забезпечити суттєвий успіх підприємству, але ж вони і пов’язані з суттєвим ризиком. Будь яка підприємницька діяльність комерційна за соєю суттю, передбачає отримання прибутку. Підприємницька інноваційна діяльність пов’язана з вдосконаленням знань, доведенням інноваційної ідеї до розробки товару, який користується попитом на ринках, очікуваннями отримати інноваційний прибуток. Підприємець є сполучною ланкою між винаходом і інноваціями. Підприємець розробляє і реалізує інновації, готовий до ризику і відповідальний за фінансові, моральні і соціальні наслідки інноваційної діяльності.

В економічному розвитку підприємництво зосереджуючись на розвитку перспективних напрямків здатне забезпечити зміну структури економіки, сприяє створенню позитивного середовища конкуренції і раціональному використанні ресурсів, є стимулом високоефективної праці. Підприємництво розглядається генератором інновацій і змін. Інноваційна складова здатна до видозмінювання.

Інноваційна підприємницька діяльність включає науково-технічну, організаційну, фінансову і комерційну діяльність. Вона є найважливішою складовою просування нововведень споживачам. Вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю в процесі формування ринкової економічної системи передбачає створення системи розвиненого інноваційного підприємництва. Інноваційна підприємництво є діяльність, яка вимагає творчого мислення, знаходження нових рішень, розуміння взаємодії конкуруючих сил, які приймають різноманітні рішення. Інноваційна підприємництво в сучасних умовах має вирішальне значення в забезпеченні економічного зростання, конкурентоспроможності, створенні робочих місць і вирішенні соціальних проблем.

Виявлено, що розвиток інноваційного підприємництва визначає система таких передумов, як нормативна база і державна підтримка, ринкове середовище і кон’юнктура ринку, доступ до ресурсів (фінансові, людські, інформація і знання), підприємницькі здібності і культура.

Інноваційна підприємництво є сферою діяльності інноваційних, молодих і швидкорозвиваючихся, малих і середніх підприємств.

Проведено дослідження причин низької прибутковості і проблем забезпечення прибутковості інновацій підприємств. Розкрито основні напрями дій сучасних підприємств задля підвищення рівня рентабельності. Визначено рекомендації підвищення прибутковості інновацій. Зроблно висновок, що основними факторами, визначаючими прибутковість інновацій, є початкові витрати, швидкість реалізації,  масштаб інновацій, додаткові витрати.

##submission.downloads##

Як цитувати

Синіговець, О. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (23), 121–125. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.121