ВПЛИВ КОМПЛАЄНС-ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Алла Череп
  • Вікторія Дергачова

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.101

Ключові слова:

комплаєн, коруппція, шахрайство, економічна безпека, промислові підприємства

Анотація

В стттатті розглянуто питання адаптації теорії і практики комплаєнс до умов виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства з метою забезпечення його економічної безпеки. Наявність ефективної системи управління економічною безпекою промислового підприємства стає одним з головних факторів оперативної адаптації до змін умов господарювання, а відповідно і забезпечення високого рівня економічної безпеки в умовах нестаціонарного розвитку сучасної економіки. Розглянуто з цих позицій методи і інструменти комплаєнс-функції на підприємстві і їх вплив на забезпечення його економічної безпеки. Економічна безпека передбачає, перш за все, сукупність дій зі створення і зміцнення умов протидій небезпекам та загрозам, економічним інтересам, визначенню методичних підходів до виявлення, попередження та припинення цих загроз. При цьому, система економічної безпеки передбачає виявлення ситуації, в яких економічні параметри знаходяться не в межах норми, розробляти та вживати заходів щодо їх подолання.

Виявлено, що в цей час здійснюється  в певній мірі одностороннє висвітлення практичного використання комплаєнс-функції, яке більшість авторів пов’язують тільки з банківською діяльністю. Разом з тим, на думку авторів, такий стан речей пояснюється початковими дослідженнями комплаєнс-функції в нашій країні. На сьогодні комплаєнс-функція впевнено проникає в усі сфери економічної діяльності, зокрема, і на промислової підприємства, що нагально потребує проведення відповідних наукових досліджень та практичних обґрунтувань. Обгрунтовано, що забезпечення економічної безпеки промислових підприємств є важливою умовою безкризового функціонування і розвитку господарської системи підприємства. Гарантувати економічну безпеку підприємству та його комерційний успіх в конкурентній боротьбі на цільовому ринку, на наш погляд,  може використання комплаєнс-функції, яка є важливим засобом підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства, забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продукції на світовому та національному ринках. Доведено, що сталий і динамічний розвиток промислового підприємства, його ефективність і конкурентоспроможність тісно пов'язані з економічною безпекою. Обґрунтовано сутність комплаєнс та його основних елементів, розкрито можливості практичного використання  комплаєнс на промислових підприємствах з метою забезпечення їх економічної безпеки. Комплаєнс-контроль повинен перешкоджати негативним факторам виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства, які здатні вплинути на рівень його економічної безпеки. У статті визначено і доведено значущість системи комплаєнс-контролю як фактора, який забезпечує економічну безпеку промислового підприємства

##submission.downloads##

Як цитувати

Череп, А., & Дергачова, В. (2019). ВПЛИВ КОМПЛАЄНС-ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (23), 101–105. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.101