№ 1 (2019)

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

Зміст

Статті

АЛГОРИТМ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Світлана Сударкіна, Катерина Шереметьєва, Тетяна Потоцька 3-7
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Маслак, Максим Скляр 8-13
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ PDF
Марина Кармінська-Бєлоброва, Петро Перерва, Олена Проскурня, Сергій Гармаш, Микола Попов 14-21
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКИ ЦІННОСТІ БРЕНДУ PDF
Тетяна Романчик, Тетяна (Потоцька, Катерина Шереметьєва 22-26
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Цимбалюк, Олена Стащук 27-32
ЕКОНОМІЧНЕ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Gerhard Schwodiauer, Maksim Tkachev 33-39
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Bakó Tamás 40-44
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ПРИ ВЕДЕННІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Андрій Косенко, Олександр Носирєв, Тетяна Кобєлєва, Марина Глізнуца, Сергій Ілляшенко 45-49
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Маслак, Світлана Іщенко, Наталя Гришко, Юрій Шевчук 50-59
КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТУРИЗМІ PDF
Ірина Кудінова, Аня Артеменко 60-64
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛАЄНС-МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Петро Перерва, Тетяна Кобєлєва 65-72
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ ЦІЛІСНІСТЬ І ГЕТЕРОГЕННІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ ТИМЧАСОВИХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ УТВОРЕНЬ PDF
Валентина Стадник 73-79
ГОТОВНІСТЬ IT-КОМПАНІЇ ДО ВИХОДУ НА СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
Тетяна Назарова, Богдан Гур’єв, Олександра Локтіонова 8083
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Несто Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна 84-91
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Тетяна Романчик, Олександр Зубков, Юлія Підоря 92-95
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Світлана Васильцова, Аліна Оніщенко, Анастасія Арестова 96-99
ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Ірина Новік 100-103