DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.1.100

ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Ірина Новік

Анотація


Стаття присвячена питанню управління конфліктами в міжнародних економічних відносинах. Обґрунтовується ідея про те, що конфлікт - це неминучий процес в будь-якій організації. Розглянуто основні позитивні і негативні сторони конфлікту. Систематизовані всі труднощі, які виникають в процесі управління конфліктами в міжнародних економічних відносинах. В роботі дається порівняння двох основних видів конфліктів: позитивних і негативних, а також наводяться приклади, що ілюструють їх. Автор приходить до того, що хороші конфлікти є важелем, що сприяють розвитку компанії, і вони є потенційно позитивними для бізнесу. Обґрунтовується думка про те, що для більшості компаній основною причиною був і залишається конфлікт інтересів співробітників. Виявлено причини витрат часу лідера на вирішення конфліктів. Особливу увагу приділено способам вирішення конфліктних ситуацій, а саме: правильний вибір часу, усвідомлення своїх кордонів, повагу по відношенню до інших і боротьба з напругою. Також в статті розкривається інформація з приводу п'яти основних стратегій поведінки в конфліктній ситуації і кожна з них розглядається детально. Виділено наступні стратегії конфлікту: уникати, співпрацювати, конкурувати, пристосовуватися і йти на компроміс. Компроміс розглядається як одна з найбільш ефективних стратегій в правлінні конфліктами в міжнародних економічних відносинах. Наводиться яскравий приклад успішного вирішення конфліктної інформації, заснований на прийнятті точки зору і цінностей іншої людини. Сформульовано висновки за результатами проведеного дослідження.


Ключові слова


лідерство; управління конфліктами; організація; бізнес; робоче місце; вирішення конфліктів; міжнародні економічні відносини

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Ірина Новік