DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.1.40

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Bakó Tamás

Анотація


Керівникам компаній все частіше доводиться стикатися з очікуваннями їхньої ближчої або розширеної спільноти, а також з їхнім оточенням у зв'язку з наслідками своїх бізнес-рішень. З іншого боку, вони повинні представляти інтереси своїх власників і повинні також підтримувати прибуткову економіку. Автор розглядає ті фактори, які мають значний вплив на соціально відповідальний процес прийняття рішень, що стосується осіб, які приймають рішення, компанії та зовнішнього середовища. Автор відповідає на питання, що таке особливості таких рішень і в якому напрямку розвивається ставлення суб'єктів господарювання до соціально відповідальної діяльності.

Автор довів, що корпоративна соціальна відповідальність (КСВ в короткій формі) проявляється в зростаючому і зростаючому вимірі діяльності корпорацій і бізнес-структур, з одного боку, як очікування у зв'язку з їх курсами, з іншого боку, фактор, якщо це не вдається, може погіршити довгострокову конкурентоспроможність. Рішення, пов'язані з КСВ, є стратегічними рішеннями, тому вони приймаються на найвищому рівні. Особистість, стиль лідерства та самооцінка особи, яка приймає рішення, відіграють вирішальну роль у процесі впливу зовнішніх очікувань щодо КСВ на організаційні рішення. Крім того, розмір компанії, регіональне розташування, навколишнє національна культура, соціальна система і традиції також мають значний вплив на соціально відповідальні рішення.

Описана стаття / презентація / дослідження було проведено в рамках проекту EFOP-3.6.1-16-00011 «Молодший та оновлюваний університет - місто інноваційних знань - інституційний розвиток Мішкольцького університету з метою інтелектуальної спеціалізації», реалізований в рамках проекту програми «Сечені 2020». Реалізацію цього проекту підтримує Європейський Союз, який фінансується Європейським соціальним фондом.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; КСВ; прийняття рішень; стратегія; сталий економічний розвиток

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Bakó Tamás