DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.1.73

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ ЦІЛІСНІСТЬ І ГЕТЕРОГЕННІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ ТИМЧАСОВИХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ УТВОРЕНЬ

Валентина Стадник

Анотація


ТРУДОВИХ УТВОРЕНЬ

Зважаючи на тренди розвитку світового економічного простору, актуалізовано проблему підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств за рахунок  інноваційних чинників. Висловлено припущення, що це може бути досягнуто завдяки кращій організації інноваційної праці.  Метою роботи визначено аналіз чинників, що впливають на ефективність інноваційної праці  в проектних (тимчасових) соціально-трудових групах з урахуванням специфіки діяльності машинобудівних підприємств. Підтвердженням необхідності вирішення цього завдання стали результати  економіко-статистичного аналізу інноваційної діяльності підприємств промислового сектора у 2011-2017 рр., які засвідчили постійне зниження частки інноваційної продукції у загальних обсягах її реалізації. Зроблено висновок, що причиною негативних тенденцій у сфері ринкового сприйняття інновацій є недостатньо висока результативність інноваційної праці, зумовлена нестачею ключових фахівців, здатних привносити у виробничий процес нові знання. Цей висновок опирається на структурний аналіз зайнятих у сфері наукових досліджень і розробок працівників, який засвідчив значне зменшення фахівців з науковими ступенями. Аргументовано, що вплинути на відтік кадрів можна шляхом створення організуючих умов для підвищення ефективності інноваційної праці, що забезпечить посилення зв’язку «результативність-винагорода» в межах проектних груп. Обґрунтовано доцільність створення на підприємствах мотивуючого середовища у вигляді організаційної гетерархії, яка включає множину принципів роботи тимчасових проектних груп (соціально-трудових утворень). Охарактеризовано особливості гетерархії через призму діалектичного зв’язку категорій «цілісність» і «гетерогенність» і з позицій ефективності інноваційної праці.


Ключові слова


innovative laінноваційна праця; цілісність; гетерогенність; гетерархія; мотиваційне середовище; організаційна взаємодія; машинобудування; промислові підприємства bour; integrity; heterogeneity; motivating environment; organisational interaction; machine building; industrial enterprises

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Валентина Стадник