№ 2 (2019)

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

Зміст

Статті

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛIННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ КРУПНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
Олександр Мордовцев, Юлія Шмакова 3-7
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Артур Черчик 8-14
КОНКУРЕНТНІ БІЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ЕКОНОМІКА, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ PDF
Олександр Носирєв, Тетяна Кобєлєва, Сергій Ілляшенко, Марина Кармінська-Бєлоброва, Марина Глізнуця 15-22
ОЦЕНКА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Петро Перерва, Тетяна Кобєлєва 23-28
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ PDF
Тетяна Яхно, Тетяна Гусаковська 29-36
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВОГО ОБ’ЄКТА РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Людмила Соколова, Ольга Колісник, Ганна Верясова 37-42
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Назарова, Катерина Мягкова 43-46
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Маслак, Світлана Іщенко, Наталя Гришко, Юрій Шевчук 47-56
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ PDF
Микола Погорєлов, Сергій Погорєлов 57-64
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОМПОНЕНТОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Станасюк, Ольга Грицай, Юрій Шпак, Катерина Дорошкевич 65-72
ІННОВАЦІЙНИЙ ТА НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ PDF
Ірина Новік 73-77
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Олена Ястремська, Людмила Малярець 78-87
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДІАГНОСТИКИ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Валентина Морохова, Ольга Бойко, Максим Булавчик 88-92
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Гармаш, Олена Проскурня, Марія Маслак, Ірина Долина, Микола Попов 93-100
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Назарова, Юліанна Гінзбург 101-104