НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВОГО ОБ’ЄКТА РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Автор(и)

  • Людмила Соколова
  • Ольга Колісник
  • Ганна Верясова

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.2.37

Ключові слова:

об’єкт інвестування, інвестиційна привабливість, науково-методичне забезпечення, математична модель, метод, темповий оцінний показник, інтегральний показник, ранг підприємства

Анотація

У статті розглянуті питання дослідження та аналізу існуючих науково-методичних підходів до оцінки показника інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств – об’єктів реального інвестування з метою прийняття відповідного обґрунтованого інвестиційного рішення. Інвестиційна привабливість підприємства характеризується, перш за все, сукупністю показників його фінансово-економічного стану, на основі аналізу яких потенційний інвестор може прийняти управлінське рішення щодо доцільності вкладення вільних засобів у розвиток цього підприємства без значного ризику їх втрати або неотримання очікуваного доходу на інвестований капітал.

На практиці прийняття рішення щодо вибору моделі оцінки  інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання дозволить оптимізувати процес моделювання оцінки інтегрованого показника інвестиційної привабливості машинобудівного підприємства за критерієм адекватності обраної математичної моделі отриманим результатам оцінки.

Було розроблено поетапну технологію вирішення задачі, яка базується на загальній схемі прийняття інвестиційного рішення і містить 12 змістовних етапів. Експериментальну апробацію запропонованого підходу було реалізовано на прикладі застосування трьох апріорі обраних дескриптивних жорстко детермінованих змішаних математичних  моделей і на фактологічній основі трьох вітчизняних машинобудівних підприємств.  Було розраховано інтегральний показник інвестиційної привабливості підприємств, оцінено їх ранги, зроблено відповідні висновки.

Порівняльний аналіз отриманих результатів показав, що використання авторської математичної моделі, яка базується на використанні ряду основних темпових фінансових показників, буде сприяти більш глибокому аналізу інвестиційної привабливості підприємств машинобудування, розкривати найбільш повну низку переваг потенційних інвестиційних альтернатив підприємств для залучення інвестицій.

##submission.downloads##

Як цитувати

Соколова, Л., Колісник, О., & Верясова, Г. (2019). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВОГО ОБ’ЄКТА РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 37–42. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.2.37