УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДІАГНОСТИКИ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Валентина Морохова
  • Ольга Бойко
  • Максим Булавчик

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.2.88

Ключові слова:

маркетинг, маркетингова активність, ділова активність, конкурентне середовище, конкурентоспроможність, сільськогосподарське підприємство, агропромисловий ринок

Анотація

У статті розглянуто сутність управління маркетинговою активністю підприємства. Проаналізовано підходи до трактування
призначення та суті маркетингової активності підприємства. Встановлено, що функціонування агропромислових формувань ринкової
орієнтації в умовах вільної ринкової економіки і зв’язок їх із ринком диктують необхідність застосування чіткої економічно обґрунтованої
системи маркетингу і потребують інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору й адаптації його до ринкових умов. Обґрунтовано
методичні підходи до оцінки маркетингової активності сільськогосподарських підприємств. На цій основі запропоновано методичні
положення визначення рівня маркетингової активності на сільськогосподарському підприємстві. Доведено, що ця методика в певній мірі
може бути використана для оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства. З’ясовано, що складність
проведення оцінки рівня ефективності маркетингових заходів зумовлюється неможливістю при розгляді наслідків більшості управлінських
рішень дати їм кількісну оцінку. Виявлено потребу у формуванні дієвої структури управління маркетингом в сільськогосподарських
підприємствах, запропоновано схему взаємодії управління маркетингом із зовнішнім і внутрішнім середовищем функціонування
підприємства та структуру управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарського підприємства. Розкрито поняття конкурентного
середовища аграрних підприємств, механізм та особливості його формування. Акцентовано увагу на аналізі сучасного стану формування
конкурентного середовища та шляхах подолання проблемних питань.
Обґрунтовано, що успішна організація розвитку сільськогосподарського підприємства можлива лише за умови системного і
комплексного моніторингу факторів зовнішнього середовища та внутрішнього стану, своєчасного корегування маркетингової стратегії і
тактичних дій в системі організаційно-економічного механізму управління його маркетинговою активністю.

##submission.downloads##

Як цитувати

Морохова, В., Бойко, О., & Булавчик, М. (2019). УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДІАГНОСТИКИ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 88–92. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.2.88