DOI: https://doi.org/10.20998/%x

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Наталя Єршова

Анотація


В статті запропоновані напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах переходу до цифрової економіки. Обгрунтовані можливості, які надає інформаційна економіка для розвитку бухгалтерського обліку як частини соціально-економічного простору. Згруповані основні фактори, які впливають на розвиток бухгалтерського обліку. Представлено зміни в потребах потенційних користувачів звітної інформації, щодо результатів або наслідків управління діяльністю підприємства, які характеризуються отриманням інформації щодо майбутнього підприємства. На цій основі досліджено основи створення архітектоніки структурованої інформаційно-аналітичної системи підприємства. Доведено роль та значення інструментів інжинірингу для удосконалення методології бухгалтерського обліку в іновацінйі економіці. Інструментами бухгалтерського інжинірингу визначені інноваційні методи у вигляді моделей, призначених для забезпечення фінансового, управлінського, податкового обліку, які характеризуються високим ступенем аналітичності; використанням математичного апарату (графіків, матриць, алгоритмів тощо); застосуванням структурованого робочого плану рахунків; використанням інформаційних технологій; можливістю обліку і аналізу численних факторів. Проаналізовані програмні продукти для представлення інформації системою бухгалтерського обліку з урахуванням нових ринкових умов, розроблена матриця відповідності інформаційної системи ієрархічному рівню управління на підприємстві. Визначено, що одним з напрямів розвитку бухгалтерського обліку в цифровій економіці є інформаційна безпека. Основними джерелами загроз  інформації є внутрішні загрози, пов'язані з порушенням правил захисту інформаційних активів, які виходять від персоналу господарюючого суб'єкта. Розглянуто основні вимоги до професійних компетенцій бухгалтерів в нових економічних умовах.


Ключові слова


інформаційна економіка; бухгалтерський облік; управлінський облік; програмні продукти; компетенції; бухгалтер; інформація; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Наталя Єршова