ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНИЙ РЕСУРС ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Марія Маслак кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.99

Анотація

В статті розглянуто теоретико-методичні питання конкурентного використання об’єктів інтелектуальної власності у виробничо-підприємницькій діяльності українських промислових підприємств. Визначено та обґрунтовано три основні напрямки розгляду терміну «інтелектуальна власність»: нормативно-правовий, економічний  та управлінський. Рекомендоване автором до наукового обігу визначення  терміну «інтелектуальна власність» практично поєднує в собі і правову, і економічну, і організаційну, і управлінську складові цієї дефініції,  що досить точно відтворює організаційно-виробничі процеси розробки, розповсюдження та споживання об’єктів інтелектуальної власності та створених з їх використанням ринкових продуктів. Доведено, що об'єкти інтелектуальної власності є значним фактором у створенні конкурентних переваг промислового підприємства, оскільки дозволяють забезпечити захист результатів інноваційної діяльності, монопольну позицію на ринку на цій основі і використовувати період захисту для розширення обсягів продажів продуктів на ринках, формування та закріплення бренду промислового підприємства. Досліджено біль детально окремі складові прояву специфіки інтелектуальної власності та її об’єктів в промисловому виробництві нашої країни, до яких автором віднесено низку важливих специфічних особливостей, які в найбільшій мірі сприяють покращенню конкурентних позицій промислового підприємства на вітчизняному та міжнародному ринку. До них автором віднесено: нематеріальна форма представлення, можливості ідентифікації для встановлення об’єкту права, її потенціал включає і науково-технічну, і виробничу складові, відчуження особливого роду: авторське право зберігається, охороняється індивідуальне патентне право, охороняється індивідуальне авторське право, охороняється індивідуальне авторське право, сукупна складова права власності. Виявлені особливості практичного використання об’єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах надають змогу для їх більш ефективного застосування в різних видах продукції що виробляється. Використання інтелектуальної власності має для промислового підприємства як конкурентні переваги, так і певні недоліки. Разом з тим, конкурентні переваги є більш важливими, стратегічно значущими, довгостроковими, але мають високий ступінь волітальності та комерційного ризику і нагально потребують більш зважених і в більшій мірі обґрунтованих управлінських рішень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-23

Як цитувати

Маслак, М. (2023). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНИЙ РЕСУРС ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 99–104. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.99