УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Автор(и)

  • Олена Замула кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту; м. Харків, Ukraine
  • Олексій Замула кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики; м. Харків, Ukraine
  • Ірина Угрімова кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту; м. Харків, Ukraine

Анотація

В статті доведено необхідність трансформації підходів до управління персоналом у сучасних умовах, оскільки спостерігається зміна окремих факторів впливу на організаційну поведінку працівників підприємств, а саме: в Україні зростає кількість людей з обмеженими можливостями, відбувається зниження трудового потенціалу соціальної сфери через мобілізацію та вимушену міграцію спеціалістів з різних сфер економічної діяльності. 

Доведено, що необхідно також серед іншої роботи з персоналом підприємств на засадах концепції сталого розвитку виділити як окрему складову формування стійкої толерантності до людей з інвалідністю, а також закладання основ інклюзивного працевлаштування при укладанні трудових договорів з ними. Під інклюзивним працевлаштуванням слід розуміти саме процес працевлаштування  осіб з інвалідністю.

Державні органи законодавчої та виконавчої влади в Україні опікується працевлаштуванням людей з інвалідністю, але ця ініціатива має бути підтримана підприємництвом і громадськістю. Задача управлінців у цьому напрямі полягає у розробці програм розвитку персоналу, які мають включати  не лише  інструменти набуття працівниками професійних та спеціалізованих компетенцій. Такі програми мають бути орієнтовані на формування у них цілісного уявлення  як про техніко-економічні аспекти взаємодії в процесі реалізації своїх знань і вмінь з метою досягнення цілей організації, так і про соціальні та екологічні наслідки своєї поведінки. Отже, тренування та навчання персоналу має здійснюватися з урахуванням останніх наукових досягнень в сфері сталого розвитку, зокрема, в частині заохочення етичної поведінки персоналу щодо працівників з інвалідністю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-16

Як цитувати

Замула, О., Замула, О., & Угрімова, І. (2023). УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 83–86. вилучено із http://es.khpi.edu.ua/article/view/282947