КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Ганна Коптєва доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри менеджменту; м. Харків, Ukraine
  • Ольга Нащекіна кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту; м. Харків, Ukraine

Анотація

Концептуалізація сучасного бачення управління стратегічними змінами на підприємствах є одним із актуальних наукових та практичних завдань. В основі стратегічних змін лежить концепція розвитку підприємства як господарської системи, що діє в певному бізнес-середовищі, до змін якого «повинне» пристосуватися, адаптуватися підприємство. В умовах невизначеності та динамізму підприємства повинні бути спрямовані на усвідомлення необхідності змін та їх постійне, обґрунтоване і злагоджене впровадження. Отже, управління стратегічними змінами стає ключовою складовою усієї системи стратегічного управління. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень управління стратегічними змінами на підприємстві та на цій основі обґрунтування концептуальних положень управління стратегічними змінами. Завданнями дослідження є аналіз існуючих концепцій управління стратегічними змінами підприємства, їх основних елементів, а також обґрунтування авторської концепції управління стратегічними змінами. Спираючись на проведене дослідження щодо концепцій управління стратегічними змінами підприємства встановлено, що головною ідеєю  побудови концепції є ефективне управління змінами стратегічно орієнтованого підприємства. Обґрунтовано концепцію управління стратегічними змінами підприємства, яка реалізується крізь призму теоретико-методологічної, науково-методичної та прикладної площин. Реалізація даної концепції забезпечує надання достовірної та релевантної інформації для управління змінами та розробку заходів щодо підвищення ефективності стратегічних змін. Сформована концептуальна модель управління стратегічними змінами підприємства базується на сучасних інструментах управління з урахуванням базових – процесного та компетентнісного підходів та підтримуючих – системного, ситуаційного та адаптивного підходів на основі узгодженості їх складових в умовах невизначеності та динамічного середовища. Запропоновані елементи концепції управління стратегічними змінами дозволяють системно розв’язувати завдання забезпечення конкурентоспроможності підприємства в довготривалій перспективі, його стабільності й розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Як цитувати

Коптєва, Г., & Нащекіна, О. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 73–77. вилучено із http://es.khpi.edu.ua/article/view/282945