УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Іван Ленко аспірант кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу, НТУ «ХПІ»; м. Харків, Ukraine

Анотація

У статті проаналізовано існуючі системи управління ризиком діяльності туристичних підприємств. Виявлено необхідність виявлення ризиків та оцінки ризикованості ситуацій, що у свою чергу, допоможе своєчасно приймати ефективні управлінські рішення. Визначено основні джерела походження ризиків, їх роль, а також чинники, які впливають на управління ризиками туристичної галузі. Проаналізовано підходи до визначення поняття управління ризиками на туристичних підприємствах, а також сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою передбачити настання ризикових подій і вжити заходів, щодо виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій. Побудовано на основі проведеного дослідження ефективну та дієву систему управління ризиками діяльності туристичних підприємств за рахунок збалансованої комбінації визначення, протидії та запобігання виникненню ризиків у майбутньому, за рахунок використання інтелектуального капіталу управлінського персоналу туристичного підприємства Такий методичний підхід дo трактування данoгo прoцеcу дoзвoлить чіткo вcтанoвити  ступінь ризику діяльності туристичного підприємства, шляхи мінімізації наслідків майбутніх ризикових подій, багаторівневу концепцію управління ризиками на основі впровадження інтегрованих систем управління ризиками на підприємстві. Доведено, що важливим етапом впровадження системи управління ризиками діяльності туристичних підприємств є оцінка ризику на момент впровадження та прогнозування його величини на майбутні періоди відповідно до заданих критеріїв важливості. Це дозволить оцінити тенденцію до загального зменшення ризику туристичної діяльності підприємства у довгостроковому періоді. Визначено, що реалізація ефективної системи управління ризиками діяльності дозволить проводити одночасний аналіз великої кількості індивідуальних ризиків і ступеня їх впливу на розвиток ризикової ситуації. Зроблено висновок, що система управління ризиком враховує специфічні риси галузі й може служити для підвищення стійкості організацій, насамперед, фінансової. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Ленко, І. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 55–58. вилучено із http://es.khpi.edu.ua/article/view/282940