ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖ КИТАЄМ ТА ЄВРОПОЮ

Автор(и)

  • Надія Казакова кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ім. Артура Голікова Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; м. Харків, Ukraine
  • Гелена Неустроєва старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут; м. Харків, Ukraine
  • Вадим Громов студент 2 курсу факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.94

Анотація

Cтаття присвячена науково обґрунтованому аналізу проблеми економічного співробітництва у сфері вищої освіти між Китаєм та Європою з огляду на її істотне значення для світової проблеми розвитку нових інноваційних аспектів вищої освіти. Враховуючи науково-інноваційний розвиток Китаю, необхідно провести аналіз проблем освітньо-дослідницького співробітництва між університетами Китаю та ЄС.

У статті розглянуто такі аналітичні питання та визначено чинники, що впливають на розвиток системи освіти в сучасних економічних умовах. Факторний аналіз дає можливість сформувати концепцію розвитку економічного співробітництва в сформованих макро- та мікроекономічних умовах; прогнозувати навчальний потенціал за допомогою кількісних оцінок та з урахуванням структурних змін і кількості учнів; поєднати попит і пропозицію на висококваліфікованих спеціалістів затребуваних спеціальностей для інноваційної економіки. Для цього за допомогою факторного підходу необхідно провести моніторинг стану науково-освітньої співпраці університетів Китая та Европи за ключовими показниками.

Наведено загальні положення щодо аналізу для вирішення цієї проблеми та оцінено, що аналітичний підхід є найбільш прийнятним, оскільки дозволяє побудувати діаграму для порівняння відсотка кількості китайських студентів у європейських університетах та кількості європейських студентів в китайських університетах. Доцільно розглядати процес розробки та фінансування програм обміну для студентів як найважливіший фактор освітньої співпраці. Ця дослідницька стаття показує той факт, що Китай своїм економічним зростанням завдячує головним чином інтенсивному розвитку своїх інновацій та інвестиціям в освіту і співпрацює з іноземними країнами, використовуючи власні людські ресурси та сировину.

У статті аналізуються погляди економістів на процес вирішення освітніх проблем співробітництва в освітній сфері. Слід зазначити, що в рамках співпраці між Китаєм і Європою у сфері вищої освіти започатковано різноманітні освітні та наукові програми та ініціативи. Однією з ключових переваг співпраці є те, що кожна сторона може отримати доступ до найкращих практик і технологій, які використовує інша сторона. Для створення інноваційної економіки необхідно створити кадровий резерв для високотехнологічних і наукомістких галузей майбутнього. Тому завдання університетів – дати освіту на рівні світових стандартів.

Дослідження було розроблено для оцінки того, що Китай є провідною країною в освітньому секторі економіки, що включає покращення державного фінансування через створення системи субсидій та освітніх кредитів, залучення ресурсів соціального партнерства та використання дистанційного навчання. ЄС і Китай домовилися сприяти вивченню та викладанню китайської та європейських мов, що дозволить розширити контакти між людьми, таким чином країни підтвердили свою відданість багатомовності. Процес співпраці між Китаєм та європейськими країнами у сфері вищої освіти, який зараз розгортається, спрямований на сприяння розвитку індустріального 4.0 та технологічного хабу в Китаї.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-23

Як цитувати

Казакова, Н., Неустроєва, Г., & Громов, В. (2023). ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖ КИТАЄМ ТА ЄВРОПОЮ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 94–98. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.94