АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Євген Шапран доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри підприємництва, торгівлі і логістики, Ukraine
  • Олена Сергієнко доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики, Ukraine
  • Олександр Білоцерківський кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.84

Анотація

У статті розроблено моделі оцінки рівня інвестиційної привабливості галузей регіонів. Інвестиції – це найбільш необхідна та актуальна форма капіталовкладень для країн з економікою, що розвивається, адже вони дають можливість реалізувати масштабні проєкти, впровадити нові технології, моделі корпоративного управління та інший сучасний практичний досвід, що особливо важливо для післявоєнного відновлення України. Проте недостатньо дослідженим є інвестиційний клімат індустріальних парків України. Тому актуальним є побудова моделей;  проведення аналізу для формування практичних висновків та рекомендацій, що будуть корисними для об’єктів та держави на економічному та фінансовому рівнях. Метою статті є розробка математичних моделей оцінки рівня інвестиційної привабливості галузей регіонів, що дозволить проаналізувати слабкі та сильні сторони цих секторів, сформувати рекомендації. Запропоновано алгоритм побудови цих моделей, що містить такі етапи: 1) формування таблиці вхідних даних; 2) розрахунок фінансових коефіцієнтів; 3) призначення балів відповідно до результатів коефіцієнтів; 4) формування загальної оцінки. Для розрахунку загального рівня інвестиційної привабливості галузей було обрані такі показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу. Результати показують, що найкращу оцінку має галузь «Сільське, лісове та рибне господарство» Харківської області. Галузь «промисловість», де зосереджений фунціонал індустріальних парків України, отримала від 1,15 для Київської області, до 2,5 – для Дніпропетровської області. Це обумовлено низькими коефіцієнтами забезпеченості, фінансової незалежності та поточної ліквідності. Пропонується для покращення першого показника залучити додаткові кошти власників підприємств, оптимізувати структуру оборотних та необоротних активів. Залучення стороннього інвестора допоможе покращити другий показник, а збільшення власного капіталу – третій. Визначено конкурентні переваги України, які підвищують її інвестиційну привабливість: кваліфіковану та відносно дешеву робочу силу; високий потенціал національного ринку; вигідне географічне розташування України; доступ до сировини. Її недоліками є триваюча війна з Росією; застаріла законодавча база; політична нестабільність; нерозвинена інвестиційна інфраструктура; високий рівень корумпованості та бюрократії; економічна нестабільність; довготривалість та непослідовність економічних реформ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-19

Як цитувати

Шапран, Є., Сергієнко, О., & Білоцерківський, О. (2023). АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 84–88. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.84