ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Максим Ткачов кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом, Ukraine
  • Ганна Гаряєва доцент,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри права; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.14

Анотація

В статті досліджено принципи (теоретико-методологічні та прикладні засади) господарської правосуб'єктності підприємств всіх форм власності, обґрунтовано теоретичні положень щодо правового забезпечення їхньої господарської самостійності в нових економічних умовах, сформовано відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства. На основі положень Конституції України та Господарського процесуального кодексу України, розкривається зміст основних принципів господарського судочинства України як загальних керівних положень, що визначають характер діяльності суду щодо здійснення судочинства в господарських відносинах та правового регулювання господарських відносин. Детально розкривається кожен із новітніх принципів господарського права. Аналізується та висвітлюється світовий та національний досвід збереження прав людини щодо розуміння змісту зазначених принципів. Автори доходять висновків, що загалом закріплені в Господарського процесуального кодексу України принципи господарського права відповідають основним конституційним засадам судочинства, хоча норми щодо них і потребують подальшого удосконалення як шляхом узгодження їхнього найменування з найменуваннями, вжитими в Конституції України, так і шляхом більш повного розкриття їхнього змісту. Зокрема, звертається увага на ті проблеми у законодавчому закріпленні основних засад господарського права, які не були вирішені в Господарському процесуальному кодексі України (зокрема, не розкрито змісту принципу верховенства права, не поширено дію принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом на фізичних осіб – підприємців, не визнано самостійним принципом рівність сторін, звужено зміст принципу обов’язковості судового рішення тощо).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Як цитувати

Ткачов, М., & Гаряєва, Г. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 14–21. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.1.14