ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Марія Фощій старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine
  • Петро Фощій кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.67

Анотація

У статті досліджено теoретичні i практичні заcади формування конкурентної стратегії промислового підприємства. Виділено завдання конкурентної стратегії промислового підприємства. Відповідно до визначених завдань описано вимоги, які потрібно  враховувати при формуванні конкурентної стратегії. Проаналізовано різні підходи до процесу формування конкурентної стратегії. Вивчення фахової літератури дало змогу виокремити такі основні принципи формування конкурентної стратегії. Для підвищення ефективності впровадження конкурентної стратегії процес формування має бути тісно пов’язаний із її реалізацією, в ході якої об’єктами коригувань стають виявлені відхилення. Слід зазначити, що процес формування конкурентної стратегії промислового підприємства повинен характеризуватися комплексністю та завершеністю. В роботі виділено послідовність етапів процесного підходу до формування конкурентної стратегії промислового підприємства. В основі процесного підходу до формування конкурентної стратегії лежить загальна стратегія підприємства, яка являє собою комплексний план діяльності промислового підприємства, що забезпечує реалізацію його місії та цілей і орієнтований переважно на підвищення довгострокової ефективності. Концепція ж являє собою комплекс певних положень, які пов’язані головною ідеєю та спрямовані на досягнення конкретної мети. Незважаючи на особливості процесу формування конкурентної стратегії промислового підприємства, більшість підходів об'єднує спільна мета – створення більшої цінності для споживачів і інших зацікавлених сторін порівняно з конкурентами. Формування дієвої конкурентної стратегії є складним і багатогранним процесом, необхідною передумовою досягнення стійкого функціонування підприємства, і має безперечну практичну цінність. Реалізація конкурентної стратегії з урахуванням ситуації на ринку та своєчасним аналізом та реагуванням на відхилення від цільових орієнтирів та реакцією на зовнішні й внутрішні зміни дозволить підприємству сформувати та зміцнити свої конкурентні переваги й становище на ринку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Як цитувати

Фощій, М., & Фощій, П. (2022). ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА . Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 67–71. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.67