КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ФУНКЦІЇ)

Автор(и)

  • Сергій Гармаш Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.44

Анотація

Метою роботи є аналіз робіт фахівців з кадрової безпеки підприємств та практиків, аналіз відкритих джерел інформації з ціллю систематизації інформації щодо визначення такої економічної категорії, як «кадрова безпека підприємства», яка є основою економічної безпеки та одним з вирішальних факторів виживання підприємства в умовах глобалізації світової економіки та динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища. Під час стрімких змін однополярного світу на багатополярний «… життя висуває нові випробування для людини та для цілих країн. Це особливо виразно проявляється при глобальних змінах, які відбуваються у світі. Переділ сфер впливу між світовими лідерами за рахунок інтересів третіх країн став негативним трендом у двадцять першому столітті». «Нові виклики сьогодення передбачають застосування нових підходів у формуванні механізму кадрової безпеки…». 1. Виходячи з визначення поняття «економічна безпека підприємства», кадрову безпеку доцільно розділити за рівнями та функціями, щонайменше, на три частини: 1) підсистема економічної безпеки; 2) самостійна система; 3) забезпечення процесу управління персоналом. Також представляє інтерес групування поняття «кадрова безпека підприємства» з визначенням базисних характеристик. З практичної точки зору представляє інтерес можливість використання службами кадрової безпеки підприємств у своїй роботі накопиченого досвіду найбільших недержавних служб безпеки країни. 2. Оскільки «кадрова безпека була й залишається поняттям складним і багатогранним, тому вітчизняні та зарубіжні автори виокремлюють різні підходи до визначення поняття…». Це вказує на суб’єктивний підхід авторів у визначенні самого поняття «кадрова безпека підприємства» і потребує подальшого моніторингу в умовах динамічної невизначеності мінливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Як цитувати

Гармаш, С. (2022). КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ФУНКЦІЇ). Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 44–49. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.44