ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олена Фальченко кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економічного аналізу та обліку; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.22

Анотація

У статті приведена сутність прибутку підприємств, що є важливою фінансовою категорією, який відображає гарний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці. Розглянуто прибуток підприємства, який є основним фінансовим показником діяльності господарюючого суб’єкта та відображає ефективність роботи підприємства шляхом проведення та прийняття управлінських рішень. Проаналізовано термін прибутку з точки зору вченими науковцями, які трактують це поняття, а також з законодавчо нормативну базу поняття прибутку, доходів і витрат діяльності підприємств, як основних компонентів визначення прибутку. Виявлено фактори, які впливають на прибуток підприємства, які поділяються на зовнішні фактори, які не залежать від діяльності та внутрішні фактори, які залежать від діяльності підприємства, та характеризують підвищення продуктивності обладнання та його якості, використання прогресивних видів матеріалів та вдосконалення технології їх обробки, прискорення оборотності обігових коштів, підвищення кваліфікації та продуктивності праці персоналу, зниження трудомісткості та матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці та ефективніше використання фінансових ресурсів. Розглянуто оснoвну мету упpавлiння пpибуткoм найбiльш ефективних джеpел йoгo фopмування, напpямкiв  oзпoдiлу й викopистання з метoю забезпечення сталoгo poзвитку пiдпpиємства та максимiзацiї йoгo pинкoвoї ваpтoстi. Визначено основнимі завдання формуванням прибутку підприємства та основні завдання управління розподілом та використанням прибутку підприємства, для яких є забезпечення оптимального розподілу та використання чистого прибутку підприємства. Зазначено етапи формування чистого прибутку підприємства та основні особливості формування і використання прибутку підприємства. Рекомендовано на основі проведеного дослідження заходи для ефективного управління прибутком підприємства та збільшення його величини, що гарно вплине на діяльність підприємства. Зроблено висновок, що прибуток є головним фінансовим результатом будь-якого підприємства, метою його діяльності, чим більше прибутку підприємство отримує на вкладений  капітал, тим ефективніше воно працює

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-04

Як цитувати

Фальченко, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 22–26. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.4.22