ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Петро Перерва доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Харків, Ukraine
  • Алла Череп доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Ukraine
  • Тетяна Романчик кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; доцент кафедри «Економіки та маркетингу», м. Харків, Ukraine
  • Наталя Дьякова старший викладач кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.81

Анотація

У статті проведено дослідницький аналіз особливостей формування та функціонування системи економічної безпеки підприємств з використанням логістичного підходу. Актуальність дослідження зумовлена тим, що економічна безпека підприємств та організацій багато в чому забезпечується ефективністю логістичної діяльності організацій. Доведено, що економічна безпека підприємства та логістика системно взаємопов'язані. Метою даного дослідження є встановлення місця логістики у пріоритетах економічної безпеки підприємств та організацій. У рамках статті розглянуто тенденції розвитку логістики на українських підприємствах, види ризиків які виникають при забезпеченні необхідного рівня економічної безпеки підприємства. Виділено актуальні проблеми та ризики, з якими стикаються підприємства при наявності недоліків в проведенні виробничо-господарської діяльності. Обґрунтовано, що економічний ризик для любого підприємства можна представити у вигляді блочної системи, на кожний блок якої певним чином впливає логістична складова. Розглянуто теоретичну сутність служби економічної безпеки організації. Запропоновано можливі напрями підвищення ефективності системи економічної безпеки підприємств з використанням логістичного підходу. Важливість та актуальність дослідження проблем забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням логістичного підходу також обумовлена тим, що логістика в сучасних умовах є одним із дієвих факторів підвищення ефективності економіки. Сучасна логістика вирішує питання не тільки поставки товарів від виробника до споживача, але і, будучи важливою ланкою ланцюга поставок, питання закупівлі сировини від постачальника до виробника, а також транспортування, охорони та інформаційної сфери та інших галузей у процесі виробництва товарів різними підприємствами. Обґрунтовано, що виробничий ризик фактично впливає на всі види збутового ризику, але головний напрямок його дії зосереджено на ризиках якості продукції та послуг, а також на вартісних ризиках, пов’язаних з собівартістю продукції та прибутком підприємства. Доведено, що у сфері виробничо-комерційної діяльності підприємств конче необхідне обґрунтування переліку пріоритетних напрямів підвищення економічної безпеки та формування механізму розподілу ресурсів з використанням логістичного підходу для досягнення максимальних економіко-технологічних результатів за заданого обсягу ресурсів. При цьому конкурентоспроможність підприємств на ринку та стан їх економічної безпеки значною мірою визначається наявністю системи логістичного обслуговування замовлень споживачів, і, отже, рівнем якості наданого обслуговування. Логістика пропонує новий підхід до організації ефективного доведення готової продукції підприємства до кінцевого користувача.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Як цитувати

Перерва, П., Череп, А., Романчик, Т., & Дьякова, Н. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 81–87. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.81