ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Костянтин Зіненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.74

Анотація

Метою статті є дослідження теоретико-методичних та практичних засад інформаційного забезпечення процесів оцінювання та забезпечення необхідного рівня економічної безпеки будівельних підприємства. В статті доведено, що для проведення якісного оцінювання економічної безпеки підприємства будівельної галузі та отримання достовірних оцінок про її рівень, необхідно створити якісну інформаційну базу оцінювання та зібрати набір даних які виражаються показниками діяльності. Вони мають бути сформовані відповідно обраної моделі подання інформації яка відображає в упорядкованому вигляді господарські процеси і явища, які відбуваються та є сукупністю даних про них. Обґрунтовано, що для проведення якісного оцінювання економічної безпеки підприємства будівельної галузі та отримання достовірних оцінок про її рівень необхідно створити якісну інформаційну базу оцінювання та зібрати набір інформаційних даних які виражаються показниками діяльності. Вони мають бути сформовані відповідно обраної моделі подання інформації яка відображає в упорядкованому вигляді господарські процеси і явища, які відбуваються та є сукупністю даних про них. Для формування інформаційної бази оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства, на основі отриманих результатів якого будуть прийматися рішення щодо її забезпечення, запропоновано застосувати системний підхід, який базується на наступному розподілі елементів: структуруванні економічної безпеки за складовими за якими визначається рівень безпеки й структуровані інтересів та чинників впливу за групами стейкхолдерів відповідно представленої системи і методики оцінювання де рівень економічної безпеки визначається з урахуванням інтересів та чинників впливу на економічну безпеку за групами стейкхолдерів, які виражені у якісних показниках, що визначені експертним методом та досліджені у динаміці. Кількісні (показники економічної безпеки за складовими) і якісні показники (інтереси підприємства, чинники впливу), є вимірюванням досяжності цілі, де в основу побудови інформаційної бази на основі системного підходу покладено загальне поняття мети – визначення комплексного інтегрального показника, який достовірно відтворює сучасний стан економічної безпеки будівельного підприємства. Представлено інформаційну бази для оцінювання економічної безпеки підприємства у вигляді геометричної інтерпретації як простору з визначеною кількістю векторів, які відповідатимуть складовим економічної безпеки підприємства та групам стейкхолдерів за якими визначені інтереси та чинники впливу надає можливість формування якісної інформаційної бази для якісного та достовірного оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Як цитувати

Зіненко, К. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 74–80. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.74