АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Василь Савчук д.е.н., професор, професор кафедри статистики та    економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України; м. Київ, Україна
  • Ірина Садовська д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки; м. Луцьк, Україна
  • Олена Богданюк к.е.н., доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України; м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.60

Анотація

Метою публікації є привернення уваги науковців і практиків до питань, пов’язаних з підвищенням дієвості контролю за формуванням витрат і визначенням собівартості виробництва сільськогосподарської продукції через активізацію управлінської функції контролю шляхом здійснення його стадій, якими є: візуальний контроль тобто просте спостереження за виконанням управлінських рішень, обліковий – порівняння передбачених (планових, нормативних, прогнозних) результатів управлінських рішень з обліково-звітними фіксованими,  відповідно обробленими даними і аналітичний - з оцінкою відхилень виконання (перевиконання/невиконання) управлінських рішень.  Встановлено, що досить складно контролювати витрати на виробництво і оцінювати рівень собівартості окремих видів сільськогосподарської продукції, що зумовлено різними підходами до оцінки і включення/не включення  витрат на виробництво продукції, неврахування її якості при визначенні собівартості. Практичне значення вирішення окреслених проблем полягає в  підвищені ефективності контролю витрат на виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції, що поліпшує якість управлінського впливу на оптимізацію рівня   собівартості - визначального чинника підвищення її конкурентоспроможності й ефективності виробництва.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-29

Як цитувати

Савчук, В., Садовська, І., & Богданюк, О. (2022). АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ . Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 60–63. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.60