КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Іщенко старший викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Ірина Шушмарченко здобувачка першого освітнього (бакалаврського) рівня спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми Економіка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Ірина Пойда здобувачка другого освітнього (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми Управління інноваційною діяльністю Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Юрій Клюс здобувач другого освітнього (магістерського) рівня спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми Економіка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.21

Анотація

В ринкових умовах результативність є важливою характеристикою як на рівні окремого підприємства, так і на рівні галузі та національної економіки в цілому, яка дає можливість визначити, чи раціональним є вибір економічної моделі поведінки суб’єктів економічної діяльності в тих умовах, що склалися в зовнішньому середовищі, чи раціонально використовуються наявний потенціал та ресурси для вирішення поточних завдань та досягнення стратегічних цілей їх розвитку. Але, не дивлячись на важливість зазначеної категорії, на сьогодні відсутнє чітке загальноприйняте визначення поняття «стратегічна результативність суб’єкта економічної діяльності». Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування сутності категорії «стратегічна результативність суб’єкта економічної діяльності», визначення її особливостей, критеріїв оцінювання та підходів до управління. В процесі дослідження встановлено, що на відміну від поточної або тактичної результативності стратегічна результативність є складно вимірюваною категорією через мінливість критеріїв оцінювання протягом довгострокового періоду. Авторами запропоновано використовувати в якості критеріїв стратегічної результативності ринкову вартість суб’єктів економічної діяльності та їх здатність генерувати цінність для своїх ключових стейкхолдерів, визначено змістовне наповнення процесу управління стратегічною результативністю суб’єкта економічної діяльності, що складається з підсистем управління стратегічними цілями, управління ресурсним забезпеченням, управління взаємодією з зовнішнім середовищем та оцінювання стратегічної результативності. Якість управління стратегічною результативністю запропоновано визначати за ступенем та швидкістю наближення фактичного стану та характеристик суб’єкта економічної діяльності до стратегічної цілі, якою є найповніше задоволення потреб та очікувань ключових груп зацікавлених осіб, якими виступають власники, споживачі, працівники, громадськість, органи місцевої та державної влади, міжнародні партнери тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Іщенко, С., Шушмарченко, І., Пойда, І., & Клюс, Ю. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 21–28. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.21