КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Оксана Маковоз доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Ukraine
  • Тетяна Кузьменко аціональний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут», аспірант; м. Харків,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.17

Анотація

Складність інноваційного потенціалу підприємства як предмета дослідження та його багатогранність зумовлюють велику кількість підходів до його оцінки. Тому актуальним напрямом досліджень є розробка комплексного підходу щоб оперативно і повно діагностувати стан існуючого інноваційного потенціалу підприємства. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства - це сукупність аналітичних процедур по визначенню його кількісних і якісних характеристик яка висловлює певне ставлення до цього об'єкту того, хто оцінює відповідно до вибраної системи відносин. Мінливе та динамічне бізнес-середовище вимагає активної інноваційної діяльності, яка забезпечує загальний розвиток підприємства, а також удосконалення або підтримку на необхідному рівні його конкурентоспроможності. При цьому ведення інноваційної діяльності супроводжується значними ризиками та загрозами. Оцінка та управління інноваційним потенціалом підприємства покликане знизити рівень ризиків та можливих наслідків від їх виникнення. Вказані процеси складаються з низки етапів, одним з яких є прийняття управлінських рішень щодо вибору та реалізації тієї чи іншої інноваційної стратегії. Управлінські рішення неможливі без достовірної та повної інформації про об’єкт керування. У свою чергу визначення підприємством стратегії розвитку залежить від основних характеристик наявного інноваційного потенціалу підприємства, який є необхідною умовою інноваційної діяльності та виступає у якості вирішального фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства. Тому, щоб об’єктивно оцінити поточну ситуацію, знайти конкурентні переваги та підвищити результативність управління підприємством загалом необхідно проаналізувати наявний інноваційний потенціал та виявити резерви ефективності. Предметом дослідження та аналізу є інноваційний потенціал підприємства та його компоненти. Основна мета статті – сформулювати та обґрунтувати концептуальні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Маковоз, О., & Кузьменко, Т. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 17–20. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.17