ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Наталя Гришко кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доцент кафедри економіки; м. Кременчук, Ukraine
  • Ярослава Яковенко PhD з економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, старший викладач кафедри економіки; м. Кременчук, Ukraine
  • Анна Савєлова здобувач ОС бакалавр, ОПП Економіка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра економіки; м. Кременчук, Ukraine
  • Андрій Сорока аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Катерина Лівенцова аспірантка кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.20

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання комплексного оцінювання ефективності системи управління водокористуванням в промислових містах України. Стверджується, що є доцільним привернути увагу до оцінювання впливу наслідків трансформації техногенно змінених водних систем на соціально-економічну безпеку промислових міст. Зазначено, що невід’ємними складовими реалізації стратегії регіонального розвитку є діагностики стану водних ресурсів у містах на території України, пошук оптимальних шляхів знешкодження негативних наслідків діяльності суб’єктів господарювання. Проведено моніторинг чинників впливу на стан водних ресурсів, зокрема, джерел питної води промислових міст України. Відповідно, встановлено, що факторами стримування безпечного поводженні із відходами, зменшення водоємності ВВП (як часткова мета зменшення ресурсоємності виробництва) є недостатній рівень екологоорієнтованих інновацій у промисловості, а також обсягів капітальних інвестицій на очищення зворотних вод та розвиток водоохоронної діяльності. Оскільки результативність заходів щодо формування ефективності системи управління водокористуванням в промислових містах України викликає сумніви, то, з урахуванням усіх зазначених умов, розроблено інтегральну модель оцінки ефективності системи управління водними ресурсами в промислових містах України, що є основою пошуку оптимальних шляхів знешкодження негативних наслідків діяльності суб’єктів господарювання. Такі заходи зможуть також вирішити проблему забезпечення соціально-економічної безпеки міст. Проведене дослідження підтверджує важливість сприяння розвитку екологоорієнтованих інновацій у промисловості, а також збільшення обсягів капітальних інвестицій на очищення зворотних вод та розвиток водоохоронної діяльності. Окрему увагу приділено відбору показників інтегральної оцінки ефективності системи управління водокористуванням.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Гришко, Н., Яковенко, Я., Савєлова, А., Сорока, А., & Лівенцова, К. (2022). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 20–26. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.20