КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Наталія Волоснікова кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ»; м. Харків, Ukraine
  • Ніно Губанова кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ»; м. Харків, Ukraine
  • Світлана Климова кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.99

Ключові слова:

концепція ефективності, виробнича та логістична інфраструктура, безпека, елементи інфраструктури, мікро- та макрорівень економіки

Анотація

У статті розглянуто один з ключових понять теорії організації, а саме ефективність управління, під якою розуміється економічна категорія, що відображає внесок управлінської діяльності в кінцевий результат роботи організації. Висвітлюються теоретичні аспекти формування виробничої та логістичної інфраструктури. Представлено функціонально-структурний підхід до формування безпеки інфраструктури. Розглянуто поняття «інфраструктура», як економічної категорії, визначено підхід, адекватний для її аналізу. Досліджено методологічні основи означення поняття інфраструктура як одного з найважливіших складників виробничої системи. Зазначається необхідність розгляду її складових елементів з погляду єдиної системи, котра виконуючи умову функціональної необхідності, забезпечує взаємозв'язок виробничих процесів на мікро- та макрорівнях економіки. Висвітлюється необхідність обґрунтованої побудови інтегрованої системи , яка виконувала б функції управління, контролю і регулювання процесами руху матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків для ефективної роботи промислового виробництва. Доводиться існування нагальної потреби у подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки логістичної інфраструктури на мікро- та макрорівнях економіки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Волоснікова, Н., Губанова, Н., & Климова, С. (2021). КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 99–104. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.99