МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олександр Мордовцев кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів; м. Харків, Україна
  • Таїсія Левчук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», магістрант, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.70

Ключові слова:

витрати, промислове підприємство, собівартість, функції управління, система управління витратами

Анотація

У статті проаналізовано проблему формування єдиного, дієвого та універсального методичного підходу до управління витратами промислового підприємства як важливий аспект для його успішності на конкурентних внутрішніх ринках України та при веденні зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. Виявлено необхідність чіткого розуміння економічної сутності категорії «витрати» та визначено, що категорія «витрати» – це усі ресурси і фактори виробництва, що потребують обліку, виражені у грошовій формі, а також використані в процесі господарської діяльності для отримання фінансового результату і потрібні для його аналізу, прийняття управлінського рішення, а також є внутрішнім ціноутворюючим чинником. Систематизуємо складові компоненти поняття «витрати». Досліджені підходи до поняття економічної сутності витрат у цілому охоплює всі сфери діяльності та узагальнює види витрат, притаманні підприємствам промислового комплексу. Запропоноване визначення категорії «витрати» дасть змогу підвищити ефективність управління ними; посилити контроль їх споживання; виявити резерви підвищення результативності діяльності; вдосконалити організацію та методику обліку витрат на промисловому підприємстві. Виділено і негативні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств та доведено, що ефективність заходів щодо скорочення витрат залежить від ступеню їх узгодженості із завданнями діяльності і розвитку підприємства. Побудовано механізм розподілу функцій системи управління витрат промислового підприємства та виявлено, що розподіл функцій і завдань системи управління витратами необхідно здійснювати узгоджено із функціями управління промисловим підприємством. Зроблено висновок, що система управління витратами промислового підприємства – це комплекс пов’язаних елементів та відносин в системі управління підприємством, які за рахунок раціонального використання його ресурсів забезпечують його стабільне функціонування. Кожний окремий елемент виконує відповідні функції і завдання системи управління витратами. Ефективність реалізації функцій і завдань системи управління витратами залежить від ступеню налагодженості зворотного зв’язку від контролю діяльності з управління витратами підприємства до її планування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Мордовцев, О., & Левчук, Т. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 70–74. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.70