ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Юліана Шеянова phd student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
  • Еліна Шеянова student at National Technical University «Kharkiv Polytecnhic Institute», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.7

Ключові слова:

економічна ефективність, розвиток, критерій оцінки ефективності, результативність, раціональне використання, переваги, сутність

Анотація

У статті проаналізовано сутність та значення механізму оцінки ефективності виробничої діяльності на сучасному промисловому підприємстві. Визначено основні агреговані показники комплексного оцінювання економічної ефективності підприємств. У відповідності до переважаючих інструментів та засобів державного управління визначені головні механізми державного регулювання аналізованої галузі. Удосконалено теоретичні засади поняття «ефективність діяльності підприємства» як властивості та здатності підприємства формулювати і досягати свої цілі, враховуючи впливу зовнішніх чинників і використовуючи внутрішні умови функціонування, досягати поставлених завдань, використовуючи всі наявні ресурси й засоби для розв’язання соціальних, екологічних, бюджетних та інших проблем як суспільства, так і підприємства за встановленого співвідношення витрат і результатів. Розглянуто основні теоретико-методичні підходи до оцінювання економічної ефективності підприємств. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Запропоновано використання економетричного моделювання для підвищення достовірності оцінки ефективності виробничої діяльності. Обґрунтовано доцільність здійснення такої оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових показників механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах за традиційним та багатофакторним підходами. Виділено основні елементи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та визначено інтегральний показник оцінки ефективності виробничої діяльності. У статті досліджені основні підходи до встановлення сутності економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів. Встановлено, що мета оцінювання економічної привабливості – встановлення результативності використання ресурсів суспільства в межах проекту, економічної ефективності – оцінка доцільності використання дефіцитних (обмежених) ресурсів суспільства у рамках конкретного проекту. Досліджено погляди науковців щодо вибору та характеристики показників оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств з метою проведення комплексного аналізу. Досліджено методичні підходи до оцінювання економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів. Встановлено основні етапи оцінювання економічної привабливості та ефективності інвестиційного проекту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Шеянова, Ю., & Шеянова, Е. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 7–10. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.7