КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Володимир Борзенко кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
  • Тетяна П’ятак кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
  • Тетяна Кочетова доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
  • Анна Троян магістр кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.59

Ключові слова:

оборотний капітал, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість, структура оборотних активів, оборотність, управління, оптимізація, ціна, прибуток, ефективність

Анотація

Пропонується комплексний підхід до оптимізації величини та структури оборотного капіталу підприємства на основі факторного аналізу з метою підвищення ефективності його використання. Формування оптимальної величини оборотного капіталу підприємства ґрунтується на встановленні нормативів оборотних коштів та прогнозуванні економічних показників, що характеризують ефективність діяльності, як в цілому підприємства, так і окремих процесів. Процес формування оптимальної величини та структури оборотного капіталу враховує вплив різноманітних факторів та надає можливість мінімізувати витрати на виробництво продукції і забезпечити успішну діяльність підприємства. При формуванні стратегії управління оборотним капіталом підприємства був застосований системний підхід, що включає ряд наступних вимог: досліджуваний об'єкт представляється як система, для елементів якої узгоджені цілі та умови використання; в системі, що досліджується, визначається оптимальна величина кожного елемента по сукупності показників; в процесі дослідження розглядаються альтернативні варіанти формування складових системи з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів; стратегія управління об’єктом, що досліджується, формується з урахуванням встановлених в результаті математичного моделювання, оптимальних величин її складових. Комплексний підхід ґрунтується на встановленні оптимальної величини кожного елемента оборотних активів на основі математичного моделювання в залежності від потреб підприємства. Практична значимість результатів дослідження полягає в можливості застосування запропонованого підходу при формуванні і реалізації стратегії управління оборотним капіталом підприємства та можливості приймати стратегічні рішення, найбільш адекватні зовнішнім і внутрішнім умовам функціонування підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Борзенко, В., П’ятак, Т., Кочетова, Т., & Троян, А. (2021). КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 59–63. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.59