УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Сітак Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Ukraine
  • Андрій Івахненко adimirovich) – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.7

Анотація

У статті здійснено систематизацію наукових підходів щодо визначення поняття управління  фінансовою стійкістю підприємства. Проаналізовано літературні джерела, що стосуються дослідженню питань управління фінансовою стійкістю підприємства. Сформульовано завдання, які повинний вирішувати процес управління фінансовою стійкістю  підприємства. На основі аналізу визначено мету та  завдання управління фінансовою стійкістю  підприємства, основні з котрих можна визначити як виявлення причин і основних факторів забезпечення фінансової стійкості, цілеспрямований пошук прийомів і методів управління фінансовою стійкістю.  Надано характеристику управління фінансовою стійкістю як  одного із найважливіших завдань фінансового менеджменту підприємств у сучасних економічних умовах. Доведено, що підвищення ефективності діяльності підприємства  залежить від обґрунтованості, своєчасності та доцільності прийнятих управлінських рішень у цій сфері. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до управління фінансової стійкості як підходу, що дозволяє враховувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на стан фінансів підприємства. Описано проблематику фінансових проблем, з якими стикаються машинобудівні підприємства. Доведено, що за  своєю економічною сутністю ці проблеми багато в чому ідентичні і тому їх вирішення можливе під час використання універсального інструментарію та типових заходів, що утворюють послідовність  управління фінансовою стійкістю підприємства. Найважливішим елементом даної  послідовності є оцінка фінансової стійкості підприємства, в основі якої лежить розрахунок абсолютних та відносних показників, що визначають прибуток та збитки підприємства, зміни у структурі його активів та пасивів, а також у розрахунках з дебіторами та кредиторами. Обгрунтовано, що у довгостроковому періоді фінансова стійкість може бути охарактеризована показниками зміни ринкової вартості підприємства, такими як рентабельність чистих активів і власного капіталу, економічне зростання підприємства, середньозважена вартість капіталу та його структура, а також ринкова вартість підприємства. У середньостроковому періоді тактичну фінансову стійкість характеризують показники фінансової незалежності, маневреності коштів, ділової активності, рентабельність продажів, активів і чистих активів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Як цитувати

Сітак, І., & Івахненко, А. (2021). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 7–15. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.7