МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВАРТІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ННОВАЦІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Автор(и)

  • Олександра Косенко доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри економіки і маркетингу, Ukraine
  • Тетяна Кобєлєва leksandrivna) – доктор економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; м. Харків, Ukraine
  • Вікторія Матросова кандидат економічних наук, доцент, викладач, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Ірина Долина кандидат економічних наук, доцент, профессор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, м. Харків, Ukraine
  • Валерій Кобєлєв кандидат економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економіки і маркетингу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.77

Анотація

Доведено, що розвиток міжнародних відносин в економіці нашої країни формує нові відносини до інтелектуальної власності як до
величезного інтелектуально-інноваційного потенціалу, здатного підняти як економіку країни, так і окремого промислового підприємства.
Для ефективного економічного зростання промисловості необхідно створити ефективний механізм маркетингового та вартісного
оцінювання промислових інновацій та інтелектуального потенціалу підприємства в його міжнародних проектах, що забезпечило б їх
ефективну дистрибуцію та використання. В ролі дієвого механізму маркетингового та вартісного оцінювання промислових інновацій та
інтелектуального потенціалу промислових підприємства в науково-технічній, виробничій та міжнародній сферах може бути використано
технологічний аудит.
Запропоновано оригінальний методичний підхід до ранжування та маркетингового і вартісного оцінювання інтелектуально-інноваційних
технологій в міжнародних проектах промислових підприємств, в основу якого покладено функцію бажаності Харрінгтона. Використання
розроблених пропозицій дозволяє врахувати всі позитивні характеристики інтелектуально-інноваційних технологій (об’єктів
інтелектуальної власності, промислових інновацій, інтелектуального потенціалу і т.п.) з метою виявлення технологій з найбільшим
ринковим потенціалом, який і закладається в міжнародний проект. В статті доведено, що результати порівняльної оцінки технічного рівня
різних видів інтелектуального потенціалу та промислових інновацій в міжнародних проектах промислових підприємств будуть у значній
мірі залежати від того, які конкретні значення параметра будуть поставлені у відповідність межам інтервалів шкали бажаності
Обґрунтовано, що в якості критеріїв маркетингового та вартісного оцінювання промислових інновацій та інтелектуального потенціалу
підприємства в його міжнародних проектах можуть бути прийняті як кількісні, так і якісні показники. У останньому випадку оцінки
якісного параметра (наприклад, імідж технології, що досліджується, або фірми, що її розробила) можуть бути також зроблені тільки у
відносних одиницях. Також зазначено, що не варто штучно обмежувати кількість розглянутих технологій-аналогів інновацій, які можуть
мати місце в міжнародному проекті промислового підприємства. Необхідно прагнути розглянути максимально більшу кількість
конкуруючих на даному ринку технологій, тому що тільки в цьому випадку шкала бажаності буде дійсно відбивати найвищий світовий
рівень по кожному з параметрів, а виводи про рівень конкурентоспроможності технології, що оцінюється, будуть носити гранично
об'єктивний характер.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Як цитувати

Косенко, О., Кобєлєва, Т., Матросова, В., Долина, І., & Кобєлєв, В. (2020). МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВАРТІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ННОВАЦІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 77–83. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.77