ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЦІНОУТВОРЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Петро Перерва доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Харків, Україна
  • Вікторія Войтко кандидат економічних наук, доцент, Національний економічний університет імені Семена Кузнеця, доцент кафедри бухгалтерського обліку і бізнес-консалтингу, Україна
  • Тетяна Окландер доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, Україна
  • Андрій Косенко кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Україна
  • Максим Ткачов кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри права; м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.71

Анотація

Обґрунтовано, що у ринковій економіці ефективність процесів створення та використання інтелектуально-інноваційних технологій регулює
процеси суспільного виробництва на глобальних, національних, регіональному рівнях і на рівні господарюючого суб'єкта. Усвідомлення
законів, спрямованості розвитку економічної системи та шляхів удосконалювання системи господарювання стає необхідним для прийняття
управлінських рішень на кожному рівні. Це припускає глибоке розуміння сутності ефективності процесів створення та використання
інтелектуально-інноваційних технологій, її функцій та видів в економічних системах, взаємозалежних змін, що відбуваються в матеріальній
і соціальній сферах економіки.
В статті доведено, що при виборі виду та напряму здійснення інноваційного процесу і ухваленні рішення про фінансування процесів
створення та використання інтелектуально-інноваційних технологій менеджер підприємства-розробника або споживача технології повинен
оцінити потенційну значущість кожного з можливих варіантів реалізації проекту для виявлення оптимального варіанту. Для визначення
ефективності інтелектуально-інноваційних технологій використовується експертиза, критеріями якої є науково-технічні, економічні,
екологічні, соціальні та інші показники проекту. Відповідно до цих критеріїв розрізняють і відповідні види ефекту, які можна буде
отримати при практичній реалізації того чи іншого виду проекту. Проведені дослідження дозволили виявити та обґрунтувати найбільш
важливі види ефектів, які можуть мати місце при оцінюванні потенціалу інтелектуально-інноваційних технологій.
Визначено, що найбільш важливими видами ефектів при створенні та використанні інтелектуально-інноваційних технологій є наступні:
економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, соціальний, екологічний, правовий, ринковий (маркетинговий), регіональний,
податковий, синергетичний та негативний ефекти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Як цитувати

Перерва, П., Войтко, В., Окландер, Т., Косенко, А., & Ткачов, М. (2020). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЦІНОУТВОРЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 71–76. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.71