ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Наталія Якименко-Терещенко доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри економічного аналізу та обліку; м. Харків, Ukraine
  • Наталія Побережна кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економічного аналізу та обліку; м. Харків, Ukraine
  • Олена Фальченко кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економічного аналізу та обліку; м. Харків, Ukraine
  • Роман Побережний кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.55

Анотація

На основі аналізу загальних показників діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2015–2019 роки визначено їх тенденції
та фактори впливу на розвиток та відтворення персоналу підприємств готельно-ресторанного бізнесу, до яких основним запропоновано
відносити: рівень рентабельності діяльності підприємства, середньомісячну заробітну плату, облікову чисельність працівників та витрати на
персонал. Визначено негативний вплив розосередженості інформації про стан, наявність трудових ресурсів підприємства та ефективність їх
використання у різних видах обліку (фінансовому, управлінському, бухгалтерському, кадровому обліку) на оперативність прийняття
управлінських рішень.
Доведено доцільність використання матриці функціональних процесів управління персоналом (в межах функцій обліку та аналізу) з метою
формування системи обліково-інформаційного забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах готельно-ресторанного
бізнесу за визначеними критеріями системи облікових та аналітичних показників.
Обґрунтовано відображення витрат на формування, використання та відтворення персоналу закладів з тимчасового розміщення та організації
харчування, як основних функцій управління, з використанням витратного підходу в оцінці людського капіталу. Такий підхід включає метод
визначення початкових витрат; метод обліку витрат на відновлення; метод обліку витрат на заміщення трудових ресурсів. Запропоновано
структурно-логічну послідовність відображення операцій, пов’язаних з витратами на трудові ресурси за такими етапами: документальне
оформлення положень кадрової політики підприємства; впровадження в документообіг документів, що підтверджують операції з персоналом,
відображення в бухгалтерському обліку витрат на персонал; формування внутрішньої бухгалтерської звітності за підрозділами та службами
підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-07

Як цитувати

Якименко-Терещенко, Н., Побережна, Н., Фальченко, О., & Побережний, Р. (2020). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 55–60. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.55