ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОЇ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Ольга Маслак доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Україна
  • Ярослава Яковенко асистент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.51

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування транспортної інфраструктури з огляду на засади стратегії сталої логістики. Визначено
основні параметри сталого розвитку транспортної інфраструктури, що враховують економічні, екологічні та соціальні параметри. Авторами
було проаналізовано основні зміни у кон’юнктурі ринку морських перевезень та їх логістиці. Наголошується увага на тому, що інтеграція
України у світовий глобалізований простір та значний потенціал розвитку морських транспортних перевезень актуалізують необхідність
збільшення обсягів вантажопотоку та підвищення якості морської інфраструктури із врахуванням принципів сталого розвитку. Відповідно,
інфраструктурне облаштування є першочерговим завданням поряд з іншими процесами розвитку транспортної інфраструктури. У ході
дослідження було здійснено аналіз сучасного стану та особливостей розвитку українських морських портів, визначено сутність, принципи та
фактори розвитку морської інфраструктури. Було виявлено основні проблеми галузі, а саме: розбалансованість розвитку перевантажувальних
потужностей, низька ефективність використання їх потенціалу, низький рівень координації між суб’єктами транспортної інфраструктури.
Авторами встановлено властивості транспортної інфраструктури та обґрунтовано умови, за яких вона має розвиватися, щоб забезпечити
сталість сектору та збільшення рівня участі українських портів в міжнародних ланцюгах постачань. Обґрунтовано конкурентні переваги для
подальшого розвитку портової галузі та забезпечення сталої логістики. Зокрема, було виокремлено стратегічні напрями посилення
конкурентоспроможності морської інфраструктури України. Виявлено проблеми, які гальмують розвиток транспортної галузі. Обґрунтовано
та запропоновано шляхи формування і розвитку конкурентних переваг транспортної інфраструктури з позицій стратегії сталої логістики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-07

Як цитувати

Маслак, О., & Яковенко, Я. (2020). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОЇ ЛОГІСТИКИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 51–54. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.51