ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Владислав Бабенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент; м. Харків, Україна
  • Світлана Клепікова кандидат економічних наук, старший викладач, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.38

Анотація

Наведено визначення кредиторської заборгованості та її значення у ефективному функціонуванні підприємства. Ураховуючи основні етапи
проведення комплексного аналізу кредиторської заборгованості, розроблено організаційно економічну модель аналізу кредиторської
заборгованості для підприємства, в якій визначено склад кредиторської заборгованості, аналіз відхилень та тенденцій у змінах у статтях
кредиторської заборгованості за встановлений період, проведена оцінка її величини, структури та динаміки з використанням прийомів
горизонтального і вертикального аналізу на прикладі даних фінансової звітності підприємства харчової промисловості. Пропонуються
методи вдосконалення управління кредиторською заборгованістю на ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Проведено
комплексне оцінювання за системою відносних показників для визначення стану фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Для визначення домінуючого виду зобов’язання проведено порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Запропоновано
ряд дій з метою зменшення кількості прострочених платежів та відхилень від запланованих показників кредиторської заборгованості на
підприємстві. Обґрунтовано напрями вдосконалення управління кредиторською заборгованістю; виконано прогнозні розрахунки
кредиторської заборгованості підприємства з використанням розроблених методів вдосконалення управління кредиторською заборгованістю.
Зроблено висновки, що при застосуванні ранжування контрагентів за значенням кредитних рейтингів та методу з використанням факторингу
відбулося скорочення дебіторської заборгованості на 28% та скорочення кредиторської заборгованості на 58 %, що означає дезінвестування,
тобто вивільнення коштів, що має відбитися на грошовому потоці, а, отже, і підвищити ліквідність підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-04

Як цитувати

Бабенко, В., & Клепікова, С. (2020). ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 38–44. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.38