ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Катерина Мормило магістрант групи БЕМ-М519а, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.31

Анотація

У статті проведено дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів формування механізму управління інвестиційної діяльності підприємства на
засадах системного підходу. З’ясовано, що складність процесу інвестиційного розвитку підприємства в мінливих умовах України та зв’язана з ним розробка
механізму управління інвестиційної діяльності визначає необхідність застосування системного підходу, який припускає, що будь-яка система – це сукупність
взаємопов'язаних елементів (об'єктів, явищ, процесів), що має вхід та вихід із системи, зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок і володіє єдиними
для всіх елементів властивостями: цілісності, автономності, адаптивності та стійкості. Доведено, для успішного формування та реалізації механізму управління
інвестиційною діяльність підприємства він повинен розроблятися та базуватися на засадах системного підходу. Уточнено сутність поняття «інвестиція» та
надано авторське визначення цієї категорії. Визначено сутність поняття інвестиційна діяльність. Сформовано універсальний та дієвий механізм інвестиційної
діяльності підприємства з використанням системного підходу та урахуванням сучасних умов функціонування. Проаналізовані основні елементи механізму
інвестиційної діяльності підприємства. Доведено, що особливу увагу при побудові механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства повинно
приділятися вибору стратегії розвитку інвестиційної діяльності. У нашому дослідженні під стратегією розуміється загальний, деталізований план діяльності на
середньо- та довгостроковий періоди, який повинен ґрунтуватися на основних принципах, завданнях функціях розробленого механізму управління
інвестиційною діяльністю підприємства та бути способом досягнення основної мети та завдань. Надані пропозиції щодо удосконалення окремих елементів
механізму управління інвестиційною діяльністю на підприємстві на засадах системного підходу. Зроблено висновок, що сформований у статті механізм
дозволить за допомогою чітко сформульованих цілей на завдань розробити та обрати ефективну, детально структурована інвестиційного розвитку
підприємства із постійним пошуком оптимальних показників для її найбільш ефективного здійснення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-04

Як цитувати

Мормило, К. (2020). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 31–37. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.31